در یکی از ولایت‌های افغانستان کودکان در اعتراض به افزایش فقر و گرسنه‌گی در آن کشور به طور نمایشی زنده به گور شدند

Misleading National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر و ویدیوی کودکانی که در یک چاله خوابیده‌اند را همه‌گانی کرده‌اند. کاربران با نشر این تصویر و ویدیو مدعی‌اند که آنان به علت فقر و گرسنه‌گی زنده به گور شده‌اند. 

یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیند در این زمینه نشان می‌دهد که این کودکان در اعتراض به افزایش فقر و گرسنه‌گی در افغانستان به صورت نمایشی زنده به گور شده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری را همه‌گانی کرده‌اند که در آن چند کودک در چاله‌ای از قبل حفر شده خوابیده‌اند. کاربران با نشر این تصویر مدعی‌اند که این کودکان به علت فقر و گرسنه‌گی در افغانستان زنده به گور شده‌اند. در ادعای کاربران آمده است: ” گرسنگی در افغانستان؛ مردی را مجبور ساخت تا فرزندانش را زنده‌ به‌گور کند“. به نقل از کاربران این کودکان همراه با خانواده شان در طی مدت یک هفته گرسنه بوده و با نوشیدن آب روزگار شان را سپری می‌کرده‌اند. این ادعا از 29 اکتبر 2021 میلادی به این‌سو وایرال شده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\29.Oct.2021\Claim Screenshots.png

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

در همین حال شماری از کاربران تویتر ویدیوی این کودکان که در چاله خوابیده‌اند را منتشر کرده‌اند. آنان هم‌چنان ادعا کرده‌اند که این کودکان به علت فقر و گرسنه‌گی زنده به گور شده‌اند. ویدیوی این کودکان از 15 اکتبر 2021 میلادی به این‌سو همه‌گانی شده است.

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا نشان می‌دهد که کاربران با نشر تصویر و ویدیوی این کودکان ادعای نادرستی را همه‌گانی کرده‌اند. فاکت‌کریسیندو دریافته است که این کودکان در اعتراض به افزایش فقر و گرسنه‌گی در افغانستان به صورت نمایشی زنده به گور شده‌اند.

پایگاه خبری شفقنا با نشر تصویر و ویدیوی این کودکان در 20 اکتبر 2021 میلادی گفته است که این کودکان در اعتراض به افزایش فقر و گرسنه‌گی در افغانستان به صورت نمادین زنده به گور شده‌اند. به نقل از شفقنا پدری در یکی از ولایت‌های افغانستان در اعتراض به افزایش فقر و گرسنه‌گی در آن کشور فرزندان خودش را به صورت نمادین زنده به گور کرده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\29.Oct.2021\Shafaqna.com-2021.10.29.png

Shafaqna / Archived-Video

نتیجه‌گیری: پدری در یکی از ولایت‌های افغانستان به رسم اعتراض به افزایش فقر و گرسنه‌گی در آن کشور کودکان خودش را به طور نمایشی زنده به گور کرده است.

Avatar

عنوان: در یکی از ولایت‌های افغانستان کودکان در اعتراض به افزایش فقر و گرسنه‌گی در آن کشور به طور نمایشی زنده به گور شدند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *