تصویر قدیمی لاشه بالگردی که در زمان حکومت پیشین افغانستان سرنگون شده بود بازنشر گردید

Misleading Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک تصویر مدعی اند که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان صبح روز دوشنبه، ۴ اپریل ۲۰۲۲ میلادی یک فروند بالگرد را در اندراب سرنگون کرده است. در تصویر نشر شده لاشه‌ی به‌جا مانده از یک چرخ‌بال نظامی مشاهده می‌شود. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این ادعا و تصویر حاکی از آن است که کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با نشر یک ادعای بی‌اساس، یک تصویر قدیمی را نیز منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، برخی از رسانه‌ها این تصویر را در سال گذشته همه‌گانی کرده و گفته‌اند که این چرخ‌بال در ولایت میدان وردک سرنگون شده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک تصویر مدعی اند که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان صبح روز دوشنبه، ۴ اپریل ۲۰۲۲ میلادی یک فروند بالگرد را در اندراب سرنگون کرده است. در تصویر نشر شده لاشه‌ی به‌جا مانده از یک چرخ‌بال نظامی مشاهده می‌شود. این تصویر همراه با ادعای مبنی بر سرنگونی یک بالگرد در اندراب در صفحات رسانه‌های اجتماعی در ۴ اپریل ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده است. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این ادعا و تصویر حاکی از آن است که کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با نشر یک ادعای بی‌اساس، یک تصویر قدیمی را نیز منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، برخی از رسانه‌ها این تصویر را در سال گذشته همه‌گانی کرده و گفته‌اند که این چرخ‌بال در ولایت میدان وردک سرنگون شده است.

صفحه تویتر طلوع‌نیوز در ۳ اپریل ۲۰۲۱ میلادی، چندین تصویری که در آنها لاشه و پارچه‌های یک چرخ‌بال مشاهده می‌شوند را منتشر کرده است. در میان تصویرهای نشر شده، تصویری که از سوی کاربران همه‌گانی شده است نیز به چشم می‌خورد. این رسانه هم‌زمان با نشر این تصویرها گفته است که یک چرخ‌بال ارتش پیشین افغانستان پس از هدف قرار گرفتن در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سقوط کرده است.

Archived-Tweet

از سوی دیگر، در ۱۴ حمل ۱۴۰۰ هجری‌شمسی، وبسایت خبرگزاری شفقنا نیز مجموعه تصویرهای لاشه و پارچه‌های یک چرخ‌بال را منتشر کرده است. در این میان، تصویری را که کاربران همه‌گانی کرده‌اند نیز وجود دارد. شفقنا هم‌چنان با نشر این تصویرها گفته است که این چرخ‌بال چندی پیش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سرنگون شده است.

Shafaqna-Report / Archived-Link

نتیجه‌گیری: در پی ادعای هدف قرار گرفتن یک بالگرد در اندراب توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی، تصویر قدیمی لاشه چرخ‌بالی بازنشر گردید که سال گذشته در ولایت میدان وردک ساقط شده بود.

Avatar

عنوان: تصویر قدیمی لاشه بالگردی که در زمان حکومت پیشین افغانستان سرنگون شده بود بازنشر گردید

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *