تصاویر رویدادهای گذشته در افغانستان به عنوان تصویرهای نبرد طالبان و داعشیان بازنشر شد

Misleading Security

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از نبرد طالبان با افراد وابسته به گروه داعش در ناحیه هفدهم شهر کابل خبر داده‌اند. آنان هم‌زمان با این خبر چند تصویری را که در آن آتش‌سوزی مشاهده می‌شود را نیز منتشر کرده‌اند.

یافته‌های تحقیق ما در پیوند به این تصویرها نشان می‌دهد که تصویرهای نشر شده قدیمی بوده و از رویدادهای پیشین در افغانستان است.

ادعا: شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از نبرد میان طالبان و افراد گروه داعش در کابل خبر داده‌اند. آنان هم‌زمان با این خبر چند تصویری را نیز منتشر کرده‌اند. در این تصویرها، اماکن و وسیله نقلیه‌ای مشاهده می‌شوند که در حال سوختن اند. این تصویرها در 3 اکتوبر 2021 از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده اند.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای نشر شده نشان می‌دهد که رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویرهای رویدادهای پیشین را منتشر کرده‌اند. فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر دریافته است که این تصویرها از چندین رویداد متفاوت بوده و از وقوع این رویدادها چندین ماه سپری شده است. نتیجه یافته‌ها در پیوند به تصویرهای نشر شده در اینجا به‌طور جداگانه با شما شریک می‌شود.

نخستین تصویری را که رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی بازنشر کرده‌اند، تصویری از یک موتر شهری است که از اثر انفجار ماین جاسازی شده در منطقه سرکاریز کابل آتش گرفته است.

در 15 مارچ 2021، آریانانیوز با نشر این تصویر از وقوع انفجاری در منطقه سرکاریز کابل خبر داده است. در خبری که از سوی این رسانه منتشر شد گفته شده است که این انفجار ساعت 5 عصر روز یک‌شنبه در منطقه سرکاریز از مربوطات حوزه سوم کابل رخ داده است.

واسطه نقلیه‌ای که از اثر انفجار ماین جاسازی شده در سرکاریز کابل آتش گرفته است

Ariannews / Archived-Link

سایر تصویرهای که از سوی کاربران منتشر شده است هم‌چنان قدیمی بوده و از نشر آنها از سوی شماری از رسانه‌ها بیش از شش ماه می‌گذرد. 

در 62 مارچ 2021، شفقنا با نشر این تصویرها از آتش گرفتن تانک تیل ولی عصر در ناحیه سیزدهم شهر کابل خبر داده است. به نقل از خبر این تانک تیل روز پنج‌شنبه، 5 حمل 1400 دچار آتش‌سوزی شده است.

آتش سوزی در تانک تیل ولی عصر در ناحیه سیزدهم شهر کابل

 Shafaqna / Archived-Link

نتیجه‌گیری: هم‌زمان با انتشار خبر درگیری طالبان با اعضای داعش در کابل، شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویری از وقایع گذشته در افغانستان را بازنشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: تصاویر رویدادهای گذشته در افغانستان به عنوان تصویرهای نبرد طالبان و داعشیان بازنشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *