تصویر پسر یمنی به عنوان تصویر کودک لت و کوب شده افغان منتشر شد

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان  تصویر پسر خردسالی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است را منتشر کرده‌اند. آنان هم‌زمان با نشر این تصویر ادعا کرده‌اند که طالبان وی را به جرم دزدی یک قرص نان لت و کوب کرده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو حاکی از آن است که کاربران تصویر پسر یمنی که از سوی پدرش مورد خشونت قرار گرفته است را منتشر کرده‌اند.  

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر پسر خردسالی که مورد خشونت قرار گرفته است را منتشر کرده‌اند. در این تصویر پسری مشاهده می‌شود که در بدنش نشانه‌های ضرب و شتم وجود دارد. کاربران هم‌زمان با نشر این تصویر ادعا کرده‌اند که طالبان او را به علت دزدی یک قرص نان از خبازی ضرب و شتم کرده است. کاربران این یادداشت را از 18 نوامبر 2021 به این‌سو همه‌گانی کرده‌اند. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\19.Nov.2021\The Cliams Screenshots.png

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویرنشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویری از یک پسر یمنی بوده که از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. گزارش‌های که از سوی شماری از رسانه‌ها منتشر شده حاکی از آن است که پدری در آستان المحویت پسرش را به طرز وحشیانه ضرب و شتم کرده است.

پیش از این فاکت‌کریسیندو در 24 مارچ 2021 میلادی نیز در پیوند به این تصویر بررسی واقعیت انجام داده است و یافته‌های آن نشان می‌دهد که این تصویر مربوط به یک پسر یمنی است. در ادعای که در گذشته از سوی کاربران منتشر شد گفته شده است که این پسر از سوی همسر دومی پدرش مورد شکنجه قرار گرفته است. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\19.Nov.2021\Factcrescendo-Afghanistan.png

Factcrescendo-Afghanistan

در 04 اکتبر 2020 میلادی شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک کودک یمنی در آستان المحویت از سوی پدرش مورد شکنجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها پلیس پدر وی را بازداشت کرده است. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\19.Nov.2021\The reports Screenshots.png

Alsjl-news.com24-post.comAlnabba-alyemeni.netYemennownews.com
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران تصویری از یک پسر یمنی را به عنوان تصویر کودک لت و کوب شده افغان منتشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: تصویر پسر یمنی به عنوان تصویر کودک لت و کوب شده افغان منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *