کاربران رسانه‌های اجتماعی ادعا کردند که دختر هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه قرآن را حفظ کرده‌است

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در تصویر، دختری را که در کنار وزیر دفاع ترکیه ایستاده‌است را به هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه نسبت دادند. آنان گفته‌اند که دختر این وزیر قرآن را حفظ کرده‌است.

ادعا: در 13 مارچ 2021، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان ادعا کردند که عایشه آکار دختر هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه قرآن را حفظ کرده‌است. از سوی دیگر شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر نیز این تصویر را منتشر کردند، آنان هم‌چنان ادعا کرده‌اند که دختر وزیر دفاع ترکیه قرآن را حفظ کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\claim.png

Facebook Facebook
Archive

بررسی واقعیت: براساس جستجوی که در Google Image Revese و Yandex Images انجام دادیم به نادرستی این ادعاها دست یافتیم. هم‌چنان در مورد هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه نیز جستجو کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این مرد یک فرزند پسر و یک فرزند دختر دارد. دختر وی بیشتر از 30 سال سن دارد و تحصیلات خویش را در علوم طبی به اتمام رسانیده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

www.habervakti.com Biography
Archive Archive

این موضوع را سایت مسبار نیز رد کرده‌است. این سایت با نشر این تصویر اذعان کرده است، دختری که درتصویر کنار وزیر دفاع ترکیه ایستاده‌است، دختر وی نیست. این سایت هم‌چنان تایید کرده‌است که سیرا، دختر هلوسی آکار بیشتر از 30 سال سن دارد و در علوم طبی تحصیل کرده‌است. مسبار تصویر نشر را جعلی خوانده و گفته‌است که این تصویر ویرایش شده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact2.png

برای مشاهده – Mibar / Archive

جمع‌بندی: تصویری از دختری به عنوان تصویر دختر هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه که گویا قرآن را حفظ کرده‌است، منتشر شد. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *