تصویر سد آبی هوور به عنوان تصویر سد آبی کله‌گوش نورستان وایرال شد

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک سد آبی را منتشر کرده‌اند. آنان این تصویر را به عنوان تصویر سد آبی کله‌گوش ولایت نورستان به نشر رسانیده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویر سد آبی هوور است که بر روی رودخانه کلرادو در مرز بین ایالت‌های نوادا و آریزونا ساخته شده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک سد آبی را منتشر کرده‌اند. این تصویر در (28 جون 2021) از سوی کاربران به نشر رسیده است. کاربران تصویر نشر شده را سد آبی کله‌گوش ولایت نورستان عنوان کرده و گفته‌اند که در صورت فعال شدن این سد آبی، افغانستان دیگر نیازمند برق وارداتی از سایر کشورها نخواهد بود. این تصویر در رده‌های زمانی متفاوت از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی به عنوان سد آبی کله‌گوش ولایت نورستان منتشر شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\29.06.2021\Kala Gosh Dam of Nuristan-Afghanistan.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که کاربران تصویر سد آبی هوور(Hoover) که بر روی رودخانه کلرادوی ایالات متحده آمریکا ساخته شده است را به عنوان سد آبی کله‌گوش به نشر رسانیده‌اند.

سد هوور در گذشته به سد بولدر نیز یاد شده است. این سد در بلک کانیون و بر روی رودخانه کلرادو و در مرز بین ایالت‌های نوادا و آریزونای ایالات متحده آمریکا در بین سال‌های 1930 تا 1936 میلادی ساخته شده است. هدف از ساخت این سد مدیریت آب‌های سیل، استفاده به مقصد تولید برق، آب‌یاری و کشاورزی و هم‌چنان تامین آب آشامیدنی گفته شده است. این سد دارای 221 متر ارتفاع بوده و 379 متر طول تاج آن است. عرض تاج سد هوور 14 متر و عرض پایه‌ای آن به 200 متر می‌رسد. حجم این سد 2میلیارد و 480هزار مترمکعب بوده و ظرفیت سر ریز آن 11هزار مترمکعب در ثانیه گفته شده است.

سد هوور به احترام هربرت هوور، رییس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا نام‌گذاری شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\29.06.2021\Hoover Dam.png

Britannica / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران تصویری از سد آبی هوور که بر روی رودخانه کلرادو و در مرز بین ایالت‌های نوادا و آریزونا ساخته شده است را به عنوان تصویر سد آبی کله‌گوش منتشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: تصویر سد آبی هوور به عنوان تصویر سد آبی کله‌گوش نورستان وایرال شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *