رسانه‌های اجتماعی: عبدالرب رسول سیاف در گردهمایی حزب اسلامی شرکت کرد

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویر یک مرد معترض گفته‌اند که وی عبدالرب رسول سیاف است. کاربران رسانه‌های اجتماعی نگاشته‌اند که آقای سیاف در گردهمایی که به تاریخ 13 حمل سال جاری از سوی حزب اسلامی در کابل راه اندازی شد، شرکت کرده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر تصویری از یک مرد معترض ادعا کرده‌اند که وی عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان است. در (2 اپریل 2021) کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویری از یک مرد معترض گفته‌اند که عبدالرب رسول سیاف در گردهمایی که از سوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار در کابل راه اندازی گردید، شرکت کرده‌است. آنان گفته‌اند: ” استاد سیاف هم در جمع مظاهره کننده گان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیوست “. این در حالی است که در 13 حمل سال روان هواداران حزب اسلامی برای دومین بار در کابل گردهمایی کردند و تصویرهای از جریان این گردهمایی از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: ما تصویر را جستجو کردیم، تصویری که به عنوان تصویر عبدالرب رسول سیاف منتشر شد نادرست است. همایون جریر، عضو حزب اسلامی این موضوع را رد می‌کند. وی در گفتگو با Fact Crescendo بیان کرد که عبدالرب رسول سیاف در گردهمایی این حزب شرکت نکرده‌است. او هم‌چنان تصریح کرد که تصویر منتشر شده به عنوان تصویر آقای سیاف درست نیست و این تصویر یکی از اعضای حزب اسلامی است.

از سوی دیگر در (2 اپریل 2021) شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌چنان تصویرهای از جریان گردهمایی حزب اسلامی را منتشر کردند که در آن میان تصویر این مرد معترض نیز مشاهده می‌گردد. این تصویر مورد توجه شمار زیادی از کاربران قرار گرفته‌است و آنان هم‌چنان از شباهت مرد معترض به عبدالرب رسول سیاف نگاشته‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\06.04.2021\2.png

 Facebook / Archived-Link

در همین حال، ما در مورد عبدالرب رسول سیاف نیز جستجو کردیم، یافته‌های ما نشان می‌دهد که اکنون آقای سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان است. وی عضویت مجلس نماینده‌گان افغانستان را نیز در کارنامه دارد. ما در اینجا تصویری از آقای سیاف را در کنار تصویر مرد معترض برای وضاحت بیشتر قرار داده‌ایم. در تصویر شباهت مرد معترض با آقای سیاف نیز مشاهده می گردد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\06.04.2021\Copy of Horizontal Image Comparison.png

نتیجه‌گیری : تصویر مرد معترضی که در یک گردهمایی در کابل شرکت کرده‌است به عنوان تصویر عبدالرب رسول سیاف منتشر شده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *