شمشیر محمد دوازدهم به عنوان شمشیر حضرت محمد(ص) منتشر شد

False International

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک شمشیر را منتشر کردند. آنان هم‌زمان با نشر این تصویر گفته‌اند که این شمشیر از حضرت محمد(ص) است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این شمشیر از محمد دوازدهم است.

ادعا: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک شمشیر را همه‌گانی کرده‌اند. در (27 اپریل 2021) کاربران با نشر تصویر شمشیری گفته‌اند که این شمشیر از حضرت محمد(ص) است. تصویر این شمشیر در حالی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به نشر رسیده است که شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر نیز این تصویر را منتشر کرده‌اند. شماری از کاربران این شمشیر را متعلق به حضرت محمد(ص) دانسته و شماری هم این شمشیر را به ماهارانا پرتاپ، حاکم پیشین هند نسبت داده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\27.04.2021\screenshot-www.facebook.com-2021.04.27-19_31_03.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: ما در پیوند به تصویر شمشیری که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی نشر و ادعا شد که شمشیر حضرت محمد(ص) است جستجو کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این شمشیر از آن حضرت(ص) نیست. براساس یافته‌های ما این شمشیر از محمد دوازدهم (ابوعبدالله محمد) است که در زبان اسپانیای وی به بوآبدیل نیز معروف است. از وی به عنوان آخرین امیر سلسله ناصرید در گرانادا، اسپانیا نام برده شده است. در (27 سپتامبر 2013) وبسایت Sword مجموعه‌ای از تصویرهای شمشیر بوآبدیل را منتشر کرده است. 

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\27.04.2021\collage.png

Sword / Archived-Link

در همین حال وبسایت Spainisculture هم‌چنان تصویر این شمشیر را زیر مجموعه‌ای تصاویر وسایل بوآبدیل منتشر کرده است. شمشیر، لباس و یک جوره کفش مواردی اند که این مجموعه‌ای تصاویر را تشکیل داده‌است. این وبسایت هم‌زمان با نشر مجموعه تصاویر وسایل بوآبدیل نگاشته است که این اشیا متعلق به بوآبدیل ال‌چیکو، آخرین شاه ناصرید در گرانادا است. در این یادداشت گفته شده است که این لباس را بوآبدیل (ابوعبدالله محمد) در جنگ لوسنا بر تن کرده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\27.04.2021\Fact.png

Spainisculture / Archived-Link

نتیجه‌گیری: شمشیر متعلق به محمد دوازدهم (ابوعبدالله محمد) به عنوان شمشیر حضرت محمد(ص) منتشر شد. بوآبدیل (ابوعبدالله محمد) آخرین امیر ناصرید در گرانادا، اسپانیا بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *