تصویر کودک بومی اهل روسیه به عنوان تصویر کودک افغان منتشر شد

False International

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک کودک را منتشر کردند. آنان با نشر این تصویر گفته‌اند که وی یک کودک افغان است که در منطقه واخان در ولایت بدخشان زنده‌گی می‌کند.

اما تحقیق ما در این مورد نشان می‌دهد که وی یک کودک روسی است که در منطقه خودمختار ننتس در روسیه زنده‌گی می‌کند.

ادعا: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک کودک را همه‌گانی کردند. در (27 اپریل 2021) آنان با نشر این تصویر گفته‌اند که وی یک کودک افغان است و در ولایت بدخشان این کشور زنده‌گی می‌کند. در یادداشتی که از سوی آنان هم‌زمان با این تصویر منتشر شد گفته شده است که این کودک ساکن منطقه واخان است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\28.04.2021\screenshot-www.facebook.com-2021.04.28-15_06_17.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر دریافتیم که این تصویری از کودک افغان نبوده و تصویری از کودک روسی است. این تصویر از سوی شماری از وبسایت های دیگر نیز منتشر شده است. این تصویر در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در سال 2018 ثبت شده است.

در (13 مارچ 2018) وبسایت Stock.adobe نیز تصویر این کودک را زیر عنوان “رای‌دهی برای گله‌داران گوزن شمالی در روسیه آغاز می‌شود” منتشر کرده است. این وبسایت هم‌زمان با نشر این تصویر گفته است که وی یک کودک بومی از قبیله یامب‌تو است. به نقل از این یادداشت این کودک در یک اردوگاه گوزن شمالی در 450 کیلومتری شمال شرقی ناریان-مار و در منطقه خودمختار ننتس در روسیه دیده شده است. این وبسایت اعتبار (کردت) این تصویر را به رویترز و سرگی کارپوخین(Sergei Karpukhin) داده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\28.04.2021\Fact.png

Stock.adobe / Archived-Link

در همین حال وبسایت Nydailynews نیز این تصویر را همراه با عنوان “انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه برای گله‌داران گوزن شمالی زودتر آغاز می‌شود” منتشر کرده است. به نقل از این وبسایت تصویر این کودک در 1 مارچ 2018 ثبت شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\28.04.2021\2.png

Nydailynews / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری که از یک کودک بومی از قبیله یامب‌تو در منطقه خودمختار ننتس در روسیه ثبت شده است به عنوان تصویر کودک افغان منتشر شد. گفته شده است که این تصویر از سوی رویترز در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه منتشر شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *