کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویر جعل شده‌ای غذای نخست وزیر هند را منتشر کرده‌اند

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از نارندرا مودی، نخست وزیر هند را منتشر کرده‌اند. تصویری که از سوی کاربران منتشر شده است بشقابی از ضایعات حیوانی(سرگین) را در جلوی نخست وزیر هند نشان می‌دهد.

یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیند در پیوند به تصویر نشر شده نشان می‌دهد که کاربران تصویری دست‌کاری شده را منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری که در آن نارندرا مودی، نخست وزیر هند مشاهده می‌شود را منتشر کرده‌اند. تصویری که کاربران نشر کرده‌اند بشقای مملو از ضایعات حیوانی(سرگین) را در جلو آقای مودی نشان می‌دهد. کاربران این تصویر را به‌منظور به نمایش گذاشتن غذای آقای مودی همه‌گانی کرده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\09.Oct.2021\Modi`s Alterede Photo.png

Facebook-Post / Archived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویر نشر شده نشان میدهد که کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویر ویرایش شده را همه‌گانی کرده‌اند. در تصویری که از سوی کاربران همه‌گانی شده است بشقابی مملو از ضایعات حیوانی(سرگین) در جلوی نارندرا مودی، نخست وزیر هند مشاهده می‌شود. در واقع تصویر حقیقی حاکی از غذای به اسم لیتی‌چوخا(Litti Chokha) بوده که در جلوی آقای مودی قرار دارد.

در 19 فبروری 2020 صفحه توییتر آقای مودی چند تصویری از نخست وزیر هند را در حال بازدید و خوردن لیتی‌چوخا(Litti Chokha) منتشر کرد و گفت که وی این غذا را با یک فنجان چای گرم میل کرده است.

از سوی دیگر، در 22 فبروری 2020 وبسایت NDTV با نشر تصویر نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفته است که آقای مودی در بازدید از صنایع دستی هنارهت(Hunar Haat) در دهلی غذای لیتی‌چوخا(Litti Chokha) را نیز خورده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\09.Oct.2021\PM-Modi-s-Litti-Chokha-Meal-Has-Caused-Heartburn-In-Bihar-Says-BJP.png

NDTV / Archived-Link

در اینجا تصویر اصلی و تصویر ویرایش شده برای وضاحت بیشتر کنار هم قرار داده شده‌اند. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\09.Oct.2021\Modi`s Photo.jpg

نتیجه‌گیری:  تصویری که در آن بشقاب مملو از ضایعات حیوانی در جلوی نارندا مودی، نخست وزیر هند به نمایش رفته است یک تصویر جعلی و ویرایش شده است.

Avatar

عنوان: کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویر جعل شده‌ای غذای نخست وزیر هند را منتشر کرده‌اند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *