تصویر جامه فاطمه دختر حضرت محمد (ص) به عنوان خرقه پیامبر نشر شده است

False Social

کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویر جامه فاطمه دختر حضرت محمد (ص) را به عنوان تصویر پدر وی نشر کرده‌اند. این تصویر از چندین سال میان کاربران اجتماعی دست‌به‌دست شده‌است. یافته‌ّهای فاکت کریسندو نشان می‌دهد که تصویر مذکور مربوط جامه حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام نمی‎باشد. 

ادعا

کاربران رسانه‌های اجتماعی یک تصویر خرقه را نشر کرده‌اند و آن را به حضرت محمد پیامبر اسلام نسبت داده‌است. این ادعا ها در میان کاربران زبان‌های مختلف دست به دست شده است.

فیسبوک/ لینک آٰرشیف 

این تصویر میان کاربران زبان عربی نیز به عنوان جامه پیامبر اسلام نشر شده است.

فیسبوک/ لینک آرشیف

بررسی واقعیت

یافته‌های فاکت کریسندو نشان‌ می‌دهد که تصویر منتشر شده به لباس حضرت محمد ربطی ندارد. این لباس در یکی از موزیم‌ّهای ترکیه زیر نام «توپکاپی» به نمایش گذاشته شده‌است. 

وبسایت عربی «النهار» و آژانس خبری فرانسه یک گزارش حقیقت‌یابی را در باره این تصویر نشر کرده‌است. 

این وبسایت لباس مذکور را به فاطمه دختر حضرت محمد (ص) ربط داده‌است.

وبسایت النهار/ لینک آرشیف

یک بخشی از موزیم توپکاپی به نام « بخش اسلامی» مسما شده‌است که این تصویر نیز در همانجا به چشم می‌خورد.

در ویدیوی ذیل می‌توانید معلومات بیشتری را در مورد موزیم توپکاپی که در شهر استانبول این کشور واقع است، بدانید.

آثار مختلف بخش اسلامی این موزیم را میتوانید در این ویدیو ببینید.

نتیجه‌گیری

تصویر خرقه که به عنوان جامه حضرت محمد (ص) در رسانه‌ّهای اجتماعی نشر شده است، نادرست می‌باشد. این جامه به فاطمه دختر حضرت محمد ربط دارد. 

این خرقه در بخش اسلامی موزیم توپکاپی در ترکیه به نمایش گذاشته شده‌است.

Avatar

عنوان: تصویر جامه فاطمه دختر حضرت محمد (ص) به عنوان خرقه پیامبر نشر شده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *