تاکنون اقدامی در خصوص رتبه بندی موسسه‌های تحصیلات عالی از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت نگرفته است

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یادداشتی را در پیوند به رتبه بندی تضمین کیفیت درسی دانشگاه‌های دولتی منتشر کرده‌اند. در این یادداشت شماری از دانشگاه‌ها به ترتیب این رتبه بندی نام برده شده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که یادداشت نشر شده در پیوند به رتبه بندی دانشگاه‌ها فاقد اعتبار عنوان شده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یادداشتی را در پیوند به رتبه بندی دانشگاه‌های دولتی افغانستان منتشر کرده‌اند. این یادداشت در 9 جولای 2021 از سوی کاربران به نشر رسیده است. در یادداشت نشر شده شماری از دانشگاه‌های افغانستان به ترتیب رتبه نام برده شده‌اند. در این یادداشت دانشگاه ننگرهار در جای‌گاه نخست، دانشگاه قندهار در جای‌گاه دوم و دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی در جای‌گاه سوم قرار گرفته‌اند و از دانشگاه پولی تخنیک، دانشگاه طبی کابل، دانشگاه کابل، دانشگاه هرات، دانشگاه پکتیا، دانشگاه بغلان و دانشگاه پروان به ترتیب به عنوان دانشگاه‌های بعدی نام برده شده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\13.07.2021\The classification of quality assurance of public universities of Afghanistan .png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی موسسه‌های تحصیلات عالی تا کنون هیچ نوع رتبه بندی و یا (Academic Ranking) را انجام نداده است.

در خبرنامه‌ای که در 12 جولای 2021 از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان منتشر شد گفته شده است که ادارۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی براساس مواد مندرج قانون تحصیلات عالی ملکی و اسناد تقنینی نافذه و برمبنای چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی موسساتی، موسسه‌های تحصیلات عالی را در سه مرحله مورد بازنگری قرار می‌دهد. بر اساس این خبرنامه کسب حداقل 51 فیصد در مرحله‌ای اول، کسب حداقل 71 فیصد در مرحله‌ای دوم، و در مرحله‌ای سوم که مرحله نهایی اعتباردهی کامل موسساتی می‌باشد، موسسه‌های تحصیلات عالی با کسب حداقل 85 فیصد اعتبار اکادمیک موسساتی را برای مدت پنج‌سال کسب می‌کنند و موسسه‌های تحصیلات عالی با کسب نمره از 85 الی صد فیصد در مرحله سوم اعتباردهی همه از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در نزد وزارت تحصیلات عالی هیچ گونه تفاوتی در موقف، اعتبار و امتیاز اکادمیک آنها وجود ندارد.

در این خبرنامه هم‌چنان آمده است: ” بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی را هیچ نوع رتبه بندی (Academic Ranking) ننموده و براساس تکمیل حداقل معیارهای اعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی را اعتباردهی (Accredit) می‌نماید. پروسۀ اعتباردهی کامل مؤسساتی برای مدت (5) سال اعتبار دارد در حالیکه پروسۀ رتبه‌بندی در هر سال صورت می‌گیرد و وزارت تحصیلات عالی تا کنون در خصوص رتبه‌ بندی مؤسسات تحصیلات عالی اقدامی ننموده و باید دانست که برای رتبه ‌بندی مؤسسات تحصیلات عالی و برنامه‌های علمی معیارها، شاخص‌ها و روبرکس‌های مجزا و مربوطه نیاز است که در آینده‌های نزدیک روی این طرح مهم نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت“.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\13.07.2021\Announcement of the Ministry of Higher Education of Afghanistan.png

MOHE / Archived-Link

از سوی دیگر حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم‌چنان با نشر این خبرنامه در صفحه‌ای فیس‌بوکش اذعان کرده است که رتبه‌ بندی دانشگاه‌ها و یا (Academic Ranking) که از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی همه‌گانی شد فاقد اعتبار است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\13.07.2021\Academic Ranking that is shared on social networks is not valid.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: وزارت تحصیلات عالی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این وزارت تاکنون اقدامی در خصوص رتبه بندی دانشگاه‌ها انجام نداده است.

Avatar

عنوان: تاکنون اقدامی در خصوص رتبه بندی موسسه‌های تحصیلات عالی از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت نگرفته است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *