ولودیمیر زلنسکی فرارش را رد و قرارش را تایید کرد

False International

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به فرار ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین همه‌گانی کرده‌اند. آنان به نقل از ویاچسلاو ولودین، رییس دومای دولتی روسیه گفته‌اند که آقای زلنسکی از اوکراین فرار کرده است و اکنون در پولند به سر می‌برد. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که ولودیمیر زلنسکی از اوکراین فرار نکرده است. بر اساس این یافتهها آقای زلنسکی در دفتر کاری‌اش در شهر کی‌یف حضور دارد.

ادعا: شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به فرار ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین همه‌گانی کرده‌اند. آنان به نقل از ویاچسلاو ولودین، رییس دومای دولتی روسیه گفته‌اند که آقای زلنسکی از اوکراین فرار کرده است و اکنون در پولند به سر می‌برد. خبر فرار رییس جمهور اوکراین از ۴ مارچ ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین فرار نکرده است. بر اساس این یافتهها آقای زلنسکی در دفتر کاری‌اش در شهر کی‌یف حضور دارد.

در ۵ مارچ ۲۰۲۲ میلادی و در پی انتشار این خبر، آقای زلنسکی در صفحه‌ی انستاگرام خودش ویدیوی از دفتر کاری‌اش را همه‌گانی کرده است. او در شرح این ویدیو هم‌چنان نگاشته است که او در مقر کاری‌اش در شهر کی‌یف حضور دارد. رییس جمهور زلنسکی تایید کرده است که هیچ فردی به شمول خودش از اوکراین فرار نکرده است.

  Archived-Post

از سوی دیگر در ۵ مارچ ۲۰۲۲ میلادی، وبسایت خبری هندوستان‌تایمز نیز با نشر گزارشی تایید کرده است که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین فرار نکرده و در کشورش است.

Hindustantimes / Archived-Post

نتیجه‌گیری: در پی همه‌گانی شدن خبرهای مبنی بر فرار رییس جمهور اوکراین، آقای زلنسکی با نشر ویدیوی از حضور در دفتر کاری‌اش اطمینان داده است.

Avatar

عنوان: ولودیمیر زلنسکی فرارش را رد و قرارش را تایید کرد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *