خبر گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است

False Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر امور خارجه منتشر کرده‌اند. در این خبر آمده است که جبهه مقاومت ملی، حنیف اتمر را در سمت وزیر امور خارجه آن جبهه مقرر کرده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در این زمینه نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را مبنی بر گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه جبهه مقاومت ملی همه‌گانی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده تا کنون هیچ منبع معتبر از گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه جبهه مقاومت ملی گزارش نداده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در ۲۸ جون ۲۰۲۲ میلادی، خبری را در پیوند به گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر امور خارجه منتشر کرده‌اند. در این خبر آمده است که جبهه مقاومت ملی، حنیف اتمر را در سمت وزیر امور خارجه آن جبهه مقرر کرده است. به نقل از این خبر حنیف اتمر در مراسمی که در آن احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و نیز شماری از بزرگان آن جبهه حضور داشته اند، سوگند یاد کرده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در این زمینه نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را مبنی بر گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه جبهه مقاومت ملی همه‌گانی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده تا کنون هیچ منبع معتبر از گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه جبهه مقاومت ملی گزارش نداده است.

فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر از صفحات توییتر حنیف اتمر، وزیر امور خارجه حکومت پیشین افغانستان، صبغت‌الله احمدی،‌ سخن‌گوی جبهه مقاومت ملی و نیز از وبسایت جبهه مقاومت ملی دیدن کرده است. نتیجه این بازدیدها حاکی از آن‌ست که این خبر از سوی هیچ یک از آنان منتشر و تایید نشده است.

از سوی دیگر، اکنون افغانستان زیر اداره طالبان است و امیرخان متقی سرپرستی وزارت امور خارجه آن کشور را به عهده دارد. پس از سقوط نظام افغانستان جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با طالبان درگیر شد و این درگیری‌ها به چندین ولایت افغانستان نیز رسیده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان یک گروه سیاسی و نظامی است. در حال حاضر این جبهه در اداره حکومت افغانستان سهم ندارد و نیز نمی‌تواند که برای کرسی وزارت‌خانه‌های آن کشور وزیر بگمارد.

نتیجه‌: بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو خبر منتشر شده مبنی بر گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر امور خارجه جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است. تا کنون هیچ منبع موثق این خبر را نشر و تایید نکرده است.

Avatar

عنوان: خبر گماشته شدن حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *