کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصاویری از گنجینه‌های تاریخی که به کشورهای دیگر بر می‌گردند را به عنوان تصاویر گنجینه‌های تاریخی افغانستان منتشر کردند.

False National

 عده‌ای از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصاویری از گنجینه‌های تاریخی را منتشر کردند. انان با نشر این تصاویر ابراز داشتند که این گنجینه‌ها در ولایت‌های افغانستان کشف شده‌است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان، تصاویری را دست به دست کردند که نشان‌دهنده گنجینه‌های تاریخی اند. در 23 فبروری 2021، انان با نشر این تصویرها ادعا کردند که این گنجینه‌های طلایی در افغانستان پدیدار گردیده‌است. از سوی دیگر، انان دیدگاه واحدی در مورد مکان این گنجینه‌ها ندارند. شماری از این کاربران، مکان کشف این گنجینه‌ها را در ولایت غزنی و عده‌ای در ولایت بلخ گفته‌اند.

C:\Users\30CuRe\Desktop\Claim.png

Facebook Facebook
Archive

بررسی واقعیت: جستجوهای که ما در Google image reverse و در Bing image انجام دادیم، دریافتیم که این تصویرها از یک مکان مشخص نبوده و از نقاط مختلف جهان برداشته شده‌است.

تصویر نخست بر می‌گردد به کشور ترکیه، شماری از رسانه‌های خارجی در 11 دسامبر 2018 گزارش دادند که تصویر از خشت‌های ساختگی است که از گچ اماده و رنگ شده‌اند، انان هم‌چنان گفته‌اند که قرار بود از این خشت‌های مصنوعی طلا برای کلاهبرداری استفاده شود.

C:\Users\30CuRe\Desktop\FactCheck.png

برای مشاهده – Internethaber.com / Cnnturk.com / Archive

تصویر دومی از گنجینه‌ای است که در صحرای نامبیا کشف شده‌است. به نقل از گزارش‌های که در 30 جون 2017 از سوی شماری از رسانه‌ها منتشر شد، این گنجینه قدامت تاریخی 500ساله دارد.

C:\Users\30CuRe\Desktop\2.png

برای مشاهده – Huffingtonpost.co.uk / Archive

تصویر سومی بر می‌گردد به کشور روسیه که ویدیوی ان در 3 جون 2019 در یوتیوب بارگذاری شده‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\To\2.jpg

برای مشاهده – Youtube / Archive

و تصویر نهایی هم مربوط می‌شود به کشور مصر. ماتیا مانچینی (Mattia Mancini)، باستان شناسی که در حوزه مصر شناسی فعال است، در یادداشتی (11 جولای 2020) ابراز داشته‌است که وی بعید می‌داند این گنجینه حقیقت داشته‌باشد، او گفته است که احتمال استفاده این مصنوعات به منظور کلاهبرداری نیز بوده‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\Work By Date\March\04.03.2021\fact.png

برای مشاهده –  ماتیا مانچینی (Mattia Mancini) / Archive

استنتاج: تصاویر گنجینه‌های مختلف از کشورهای دیگر به عنوان تصویرهای گنجینه‌های تازه کشف شده در افغانستان منتشر شده‌است، این تصویرها از گنجینه‌های تاریخی افغانستان نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *