خبرها در پیوند به شروع مجدد درس در نهادهای آموزشی افغانستان شایعه بوده و تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر فعال شدن نهادهای آموزشی در این کشور اتخاذ نشده است

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به شروع مجدد نهادهای آموزشی در این کشور منتشر کرده‌اند. به نقل از کاربران تمامی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روز شنبه، 12 سرطان سال جاری فعال خواهند شد.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که خبرهای نشر شده شایعه بوده و تاکنون تصمیمی راجع به فعال شدن نهادهای آموزشی در افغانستان از سوی وزارت صحت عامه این کشور اتخاذ نشده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از شروع مجدد مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی خبر داده‌اند. این خبر در (29 جون 2021) از سوی کاربران منتشر شده است. به نقل از کاربران تمامی نهادهای آموزشی در افغانستان سر از روز شنبه، 12 سرطان سال جاری فعالیت‌های شان را از سر خواهند گرفت. بر اساس گفته‌های کاربران سپس از فعال شدن نهادهای آموزشی، تمامی دانش‌آموزان و آموزگاران مکلف به رعایت نکات صحی و بهداشتی اند و از اعمال که در انتقال ویروس کرونا کمک می‌کند بپرهیزند. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که درس‌های دانشگاه‌ها در مدت چهار هفته به صورت تشدیدی جریان خواهد داشت.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\029.06.2021\Schools, universities and educational centers will begin.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که خبرهای نشر شده از سوی کاربران در پیوند به آغاز مجدد مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی شایعه است. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر بازگشایی نهادهای آموزشی از سوی وزارت صحت عامه افغانستان اتخاذ نشده است.

در (29 جون 2021) وزارت صحت عامه افغانستان با نشر اعلامیه‌ای، خبرهای نشر شده را شایعه عنوان کرده است. در این اعلامیه آمده است که وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون تصمیمی در پیوند به آغاز مجدد مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی اتخاذ نکرده است. اعلامیه‌ای نشر شده از شکل‌گیری کمیته تخصصی خبر می‌دهد. این کمیته متشکل از نماینده‌های وزارت صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی، کمیسیون معارف و تحصیلات عالی، کمیسیون صحت شورای ملی و اتحادیه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌های خصوصی بوده که جهت بازگشایی تدریجی نهادهای آموزشی به طور مشترک کار خواهند کرد. به نقل از اعلامیه، کار این کمیسیون به روز چهارشنبه، 9 سرطان سال جاری آغاز می‌شود.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\029.06.2021\Ministry of Public Health of Afghanistan.png

Facebook / Archived-Link

در همین حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز خبر نشر شده راجع به شروع مجدد دانشگاه‌ها را شایعه عنوان کرده است. حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در (29 جون 2021) با نشر یادداشتی در صفحه‌ای فیس‌بوکش اذعان کرده است که خبرهای نشر شده در پیوند به شروع مجدد دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحصیلات عالی شایعه بوده و تاکنون هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\029.06.2021\Hamid Obaidi, Spokesman of Ministry of Higher Education.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: وزارت صحت عامه افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تاکنون تصمیمی راجع به بازگشایی نهادهای آموزشی اتخاذ نشده است و این وزارت مطالبی که از سوی کاربران در پیوند به بازگشایی مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی منتشر شد را شایعه خوانده است.

Avatar عنوان: خبرها در پیوند به شروع مجدد درس در نهادهای آموزشی افغانستان شایعه بوده و تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر فعال شدن نهادهای آموزشی در این کشور اتخاذ نشده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *