سلام وطندار، گزارشی از تجاوز جنسی بر یک دختر سیزده ساله در المان را همراه با عنوان نادرست به نشر رسانید

False Headline National

سلام وطندار، رسانه‌ای که از چندین سال بدین‌سو در افغانستان فعالیت می‌کند گزارشی از تجاوز جنسی بر یک کودک در المان را همراه با عنوان نادرست همه‌گانی کرده‌است. ” ادعای تجاوز جنسی فرد وابسته به طالبان بر یک زن در ولایت تخار” عنوانی‌ست که از سوی سلام وطندار برای این گزارش نوشته شده‌است. 

ادعا: رسانه سلام وطندار در افغانستان، برای گزارش تجاوز جنسی یک افغان بر یک کودک سیزده ساله در المان عنوان نادرست نوشته‌است. در 13 اگوست 2020 این رسانه گزارش تجاوز جنسی که بر یک کودک در المان صورت گرفته‌است را همراه با عنوان: ” ادعای تجاوز جنسی فرد وابسته به طالبان بر یک زن در ولایت تخار” به نشر رسانید.

C:\Users\30CuRe\Desktop\3.png

برای مشاهده – سلام وطندار(SWN) / Archive

بررسی واقعیت: یافته‌های ما نشان می‌دهد که این گزارش با عنوان نادرست از سوی سلام وطنداربه نشر رسیده‌است، شماری از رسانه‌ها در (1/3 اگوست 2020) این گزارش را با عنوان‌های متفاوت منتشر کردند. این رسانه‌ها با عنوان‌های: ” پناهجوی افغانستانی در المان به تجاوز به دو دختر بچه 11 و 13 ساله متهم شد” و “تجاوز مهاجر افغانستانی درالمان به یک دختر 13ساله” به این گزارش پرداخته‌اند. این در حالیست که نامی از گروه طالبان که در این گزارش‌ها به کار نرفته‌است. از سوی دیگر فرد متهم به تجاوز جنسی بر یک کودک در المان تبعه افغانستان است اما مدرکی مبنی بر عضویت وی در گروه طالبان در این گزارش‌ها به چشم نمی‌خورد. 

C:\Users\30CuRe\Desktop\FactCheck (1).png

برای مشاهده – شفقنا / خبرگزاری رها / Archive

استنتاج: سلام وطندار عنوان نادرست برای گزارش تجاوز جنسی بر یک کودک سیزده ساله در المان به کار برده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *