شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی، مطلبی مبنی بر فرار ظریفه غفاری با 200میلیون افغانی به خارج از افغانستان را منتشر کردند.

False Political

شماری از کاربران رسانه های اجتماعی در افغانستان، مدعی اند که ظریفه غفاری، شهردار میدان‌وردک در صدد فرار از افغانستان همراه با 200میلیون افغانی پول نقد بوده‌است. انان هم‌چنان در صفحات شان نوشته‌اند که شهردار میدان‌وردک از سوی نیروهای امنیتی در میدان هوایی بازداشت شده‌است.

ادعا: از 23 فبروری 2021 بدین‌سو شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی ادعا کردند که ظریفه غفاری، شهردار ولایت میدان‌وردک افغانستان با 200 میلیون افغانی از این کشور به امریکا فرار کرده‌است. از سوی دیگر، دسته دیگری از این کاربران هم‌چنان ادعا کردند که شهردار میدان‌وردک در حین فرار با 200 میلیون افغانی، از سوی نیروهای امنیتی در میدان هوایی بازداشت شده‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\Claim.png

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Archive

بررسی واقعیت: سپس از جستاری که در این زمینه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم‌ که این ادعاها نادرست است. ظریفه غفاری، شهردار ولایت میدان وردک افغانستان، به تاریخ 23 فبروری 2021 در صفحه فیسبوک و تویترش اعلام داشته‌است که وی در افغانستان حضور دارد. خانم غفاری این ادعاها را در مورد خودش تبلیغات و اتهام خوانده‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\FactCheck.png

Facebook Twitter Facebook Facebook
Archive

استنتاج: مطالبی که در رابطه به فرار شهردار ولایت میدان‌وردک از افغانستان نشر گردید شایعه خوانده شده‌است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *