تمامی نهادهای آموزشی در سراسر افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا سر از روز شنبه 22 جوزا برای دوهفته دیگر تعطیل اعلام شدند

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به تعطیل نشدن نهادهای آموزشی این کشور منتشر کرده‌اند. آنان گفته‌اند که رییس جمهور طرح تعطیل شدن نهادهای آموزشی را رد کرده است. 

براساس یافته‌های ما تمامی نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان سر از روز شنبه 22 جوزا، به علت شیوع ویروس کرونا برای مدت دوهفته تعطیل شدند.

ادعا: شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به قرنتینه نشدن نهادهای آموزشی افغانستان منتشر کرده‌اند. این خبر در (10 جون 2021) از سوی کاربران نشر شده است. کاربران گفته‌اند که نهادهای تعلیمی و تحصیلی در کشور قرنتینه نخواهند شد. به نقل از کاربران محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور طرح مسدود شدن نهادهای آموزشی را رد کرده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\09.06.2021\collage.png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: در پیوند به خبر نشر شده جستجو کردیم، یافته‌های ما نشان میدهد که این خبر بی‌اساس بوده و تمامی نهادهای تعلیمی و تحصیلی در سراسر افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا سر از روز شنبه 22 جوزا برای مدت دوهفته تعطیل شده‌اند.

براساس خبرنامه‌ای که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در (11 جون 2021) منتشر شد، تمامی نهادهای تعلیمی و تحصیلی در سراسر افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا سر از روز شنبه 22 جوزا، برای مدت دوهفته قرنتینه شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شد، گفته شده است: ” در سراسر کشور، تمام مراکز تعلیمی تحصیلی دولتی و خصوصی شامل مکاتب، انستیتوت‌ها،پوهنتون‌ها، کورس‌ها، مدارس دینی و کودکستان‌ها اکنون برای مدت دو هفته از تاریخ 22 جوزا 1400 رخصت می‌باشند، در این مورد با وزارت‌های محترم تحصیلات عالی، وزارت معارف، ادارۀ عالی تعلیمات مسلکی – تخنیکی و دیگر نهادهای مربوطه هماهنگی لازم صورت گرفته است“.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هم‌چنان با نشر این خبرنامه در صفحه فیس‌بوکش تایید کرده است که تمامی نهادهای آموزشی این کشور سر ازروز شنبه 22 جوزا، برای مدت دوهفته رخصت اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\09.06.2021\collage22.png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

در همین حال وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف افغانستان هم‌چنان با نشر خبرنامه‌ای تایید کرده‌اند که تمامی نهادهای تعلیمی و تحصیلی در سراسر افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا سر از رزو شنبه 22 جوزا، برای مدت دوهفته تعطیل اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\09.06.2021\Announcements .png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

نتیجه‌گیری: وزارت صحت عامه افغانستان تمامی نهادهای آموزشی را در سراسر این کشور به علت شیوع ویروس کرونا سر از 22 جوزا برای مدت دوهفته تعطیل اعلام کرد.

Avatar

عنوان: تمامی نهادهای آموزشی در سراسر افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا سر از روز شنبه 22 جوزا برای دوهفته دیگر تعطیل اعلام شدند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *