وزیر خارجه مالیزیا: عجله‌ای در کار نیست و اما با شناخت کامل از طالبان مالیزیا این گروه را به رسمیت خواهد شناخت

Missing Context Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به رسمی شدن حکومت طالبان منتشر کرده‌اند. کاربران گفته‌اند که وزیر خارجه مالیزیا حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخته است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به گونه‌ای رسمی قبول نکرده است. بر اساس یافته‌های ما وزیر خارجه مالیزیا گفته است که کشورش سپس از شناخت کامل از طالبان برای به رسمیت شناختن آن گروه اقدام خواهد کرد. 

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به رسمی شدن حکومت طالبان منتشر کرده‌اند. کاربران گفته‌اند که وزیر خارجه مالیزیا حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخته است. این خبر از 22 دسامبر 2021 میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است.

Facebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-Link
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که تاکنون هیچ کشوری بر علاوه مالیزیا حکومت طالبان را به گونه‌ای رسمی قبول نکرده است. بر اساس یافته‌های ما وزیر خارجه مالیزیا گفته است که کشورش سپس از شناخت کامل از طالبان برای به رسمیت شناختن آن گروه اقدام خواهد کرد.

در 22 دسامبر 2021 میلادی وبسایت Bharian با نشر گزارشی به نقل از وزیر خارجه مالیزیا گفته است که بهتر است سازمان همکاری اسلامی در ابتدا طالبان را به رسمیت بشناسد. در این گزارش آمده است که سیف‌الدین عبدالله، وزیر خارجه مالیزیا از سازمان همکاری اسلامی خواسته است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد. به نقل از این گزارش مالیزیا آماده همکاری با کشورهای است که در موضوع به رسمیت شناختن طالبان با آن کشور هم‌سو اند. در ادامه این گزارش هم‌چنان گفته شده که سیف‌الدین عبدالله تایید کرده است که قبل از درک کامل از وضعیت واقعی افغانستان کشورش عجله‌ای برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد. در گزارش به نقل از آقای عبدالله گفته شده است که این اقدام مالیزیا برای جلوگیری از تاثیرپذیری آن کشور از روایات جامعه غرب در پیوند به افغانستان و طالبان است.

Bharian / Archived-Link

از سوی دیگر در 1 جدی 1400 هجری‌شمسی (22 دسامبر 2021 میلادی) خبرگزاری‌جمهور نیز با نشر خبری گفته که سیف‌الدین عبدالله، وزیر خارجه مالیزیا از سازمان همکاری اسلامی خواسته است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. در این خبر آمده است که آقای عبدالله از سازمان همکاری اسلامی خواسته است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد. در این خبر هم‌چنان آمده است: ” عبدالله گفته که کشورش بر اساس شناخت از طالبان نه مواضع غرب، حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت خواهد شناخت“. در ادامه این خبر به نقل از وزیر خارجه مالیزیا آمده است: “احتمال دارد گروهی از کشورهای مسلمان طالبان را به رسمیت بشناسند، اما فعلا عجله‌ای برای این کار ندارند“. 

Jomhornews / Archived-Link

نتیجه‌گیری: سیف‌الدین عبدالله، وزیر خارجه مالیزیا از سازمان همکاری اسلامی خواسته است که در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصمیم بگیرد.

Avatar

عنوان: وزیر خارجه مالیزیا: عجله‌ای در کار نیست و اما با شناخت کامل از طالبان مالیزیا این گروه را به رسمیت خواهد شناخت

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Missing Context

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *