بازار گرم تبلیغات مجازی و ادعای دروغین در پیوند به کاهش نرخ بسته‌های اینترنت در افغانستان

False Technology

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یادداشتی را در رابطه به کاهش نرخ بسته‌های اینترنت منتشر کردند. کاربران در این یادداشت از بسته‌های 3 الی 10 جی‌بی نام برده و برای هر یک از بسته‌ای اینترنتی نرخ مشخصی را نگاشته‌اند. همراه با این یادداشت، کاربران تصویر وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را نیز منتشر کرده‌اند.

یافته‌های تحقیق ما نشان می‌دهد که یادداشت نشر شده در پیوند به کاهش نرخ بسته‌های اینترنت جعلی بوده و کاربران این ترفند را جهت تبلیغ گروه‌ها و صفحات شخصی به‌کار می‌برند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یادداشتی را در پیوند به کاهش نرخ بسته‌های اینترنت در این کشور منتشر کردند. این یادداشت در (30 اپریل 2021) از سوی کاربران نشر شده است. کاربران در این یادداشت از بسته‌های 3 الی 10 جی‌بی نام برده و برای هر یک از بسته‌ای اینترنتی نرخ مشخصی را نگاشته‌اند. همراه با این یادداشت تصویر وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هم‌چنان از سوی کاربران منتشر شده است. کاربران در ادعای شان اذعان کرده‌اند که سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نرخ بسته‌های اینترنت در افغانستان را به مناسبت سال جدید کاهش داده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\017.05.2021\The reduction of internet packages for the sake of the new year.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: در پیوند به ادعای نشر شده تحقیق کردیم و یافته‌های ما نشان می‌دهد که این ادعا نادرست است و کاربران رسانه‌های اجتماعی این ترفند را جهت تبلیغ گروه‌ها و صفحات شخصی به‌کار می‌برند. براساس یافته‌های ما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان تاکنون (17 می 2021) اعلامیه‌ای رسمی را مبنی بر کاهش نرخ بسته‌های اینترنت منتشر نکرده است. هم‌چنان ما در مورد نرخ بسته‌های اینترنت شبکه‌های مخابراتی روشن، ام‌تی‌ان، افغان‌بیسیم، اتصالات و سلام جستجو کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که برای هر یک از بسته‌های که در ادعای کاربران ذکر شده است، نرخ‌های متفاوتی از سوی شبکه‌های مخابراتی وضع شده است و نرخ‌های که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی برای هر بسته‌ای اینترنتی وضع شده است، بی‌اساس می‌باشد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\017.05.2021\Net Prices.png

برای مشاهده بیشتر نرخ‌های بسته‌های انترنت شبکه‌های مخابراتی به‌روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

Roshan / MTN / AfghanWireless / Salaam

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یادداشتی را در پیوند به کاهش نرخ بسته‌های اینترنت شبکه‌های مخابراتی منتشر کردند. آنان برای هر یک از بسته‌های اینترنتی قیمت‌های دروغین را وضع کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *