نگرانی کاربران رسانه‌های اجتماعی از وضعیت سلامتی رییس جمهور غنی

False Medical

براساس یادداشت‌های کاربران رسانه‌های اجتماعی وضعیت صحی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان وخیم گزارش شده‌است. این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که رییس جمهور غنی چندی قبل در تویتی از جراحی پروستات خویش خبر داد. و اما در گزارش‌های که از سوی برخی از مقامات حکومتی در این زمینه منتشر شد، وضعیت آقای غنی قناعت بخش توصیف شده‌است.

ادعا: صحت محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان نگران کننده است و وی در وضعیت بد صحی قرار دارد. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با ابراز این مطلب گفته‌اند که صحت رییس جمهور غنی وخیم است. آنان در (7 اپریل 2021) در صفحه‌های فیس‌بوک شان نگاشته‌اند: ” وضیعت صحی اشرف غنی وخیم است“. این گفته‌ها در پیوند به جراحی پروستات محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان منتشر شد که چندی قبل رییس جمهور غنی در تویتی از این جراحی خبر داده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\08.04.2021\Claim.png

Facebook / Archive-Link

بررسی واقعیت: ما در مورد واقعیت ادعاهای که در پیوند به وضعیت صحی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان منتشر شد، به جستجو پرداختیم. نتیجه یافته‌های ما نشان می‌دهد که این گزارش‌ها نادرست است. در پیوند به جراحی پروستات محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان شماری از مقامات حکومتی در صفحه‌های فیس‌بوک شان نیز نگاشته‌اند. در یادداشت‌های که از سوی آنان به نشر رسیده‌است وضعیت صحی رییس جمهور غنی خوب توصیف شده‌است. در (7 اپریل 2021) شاه حسین مرتضوی، مشاور رییس جمهور در امور فرهنگی در صفحه‌ای فیس‌بوکش نگاشته‌است که وضعیت صحی آقای رییس جمهور خوب است. آقای مرتضوی تصویری از رییس جمهور غنی که در حال خواندن کتاب در بستر بیمارستان است را نیز نشر کرد. وی با نشر این تصویر هم‌چنان گفته‌است که رییس جمهور از هر فرصت برای مطالعه استفاده می‌کند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\08.04.2021\Fact.png

Facebook / Archived-Link

در همین حال یادداشت دیگری از شاه حسین مرتضوی، مشاور رییس جمهور در امور فرهنگی نشان می‌دهد که سپس از جراحی پروستات، وضعیت صحی رییس جمهور غنی قابل نگرانی نیست. در این یادداشت آمده‌است که حالت صحی‌ رییس جمهور بهتر است و وی از بیمارستان سردار محمد داوود خان مرخص شده‌است. در (7 اپریل 2021) آقای مرتضوی در صفحه‌ای فیس‌بوکش نگاشت: ” رییس جمهور از شفاخانه مرخص شد“.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\08.04.2021\Fact1.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: گزارش‌های که در پیوند به وخیم بودن وضعیت صحی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان منتشر شد نادرست است. شماری از مقامات حکومتی از سلامتی آقای غنی خبر داده و گفته‌اند که وی در حالت خوب صحی قرار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *