کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر رودخانه سن پاریس را به عنوان تصویر رودخانه کابل منتشر کردند‎

False International

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک رودخانه  را منتشر کرده‌اند. کاربران تصویر نشر شده را تصویر رودخانه کابل عنوان کرده و گفته‌اند که این تصویر از سال 1355 هجری‌شمسی است.

یافته‌های تحقیق ما نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویر قدیمی رودخانه سن(Seine river) شهر پاریس است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک رودخانه را در رده‌های زمانی متفاوت منتشر کرده‌اند. در تصویر، رودخانه‌ای پر از آب مشاهده می‌شود. در این تصویر یک پل و نیز شماری از مردان و زنان به نظر می‌رسند، مردمانی که گویا برای گذراندن وقت به آنجا رفته‌اند.

به تازه‌گی در (21 می 2021)، کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان هم‌چنان این تصویر را با ادعای مشابه منتشر کرده‌اند. آنان تصویر نشر شده را تصویر رودخانه کابل عنوان کرده و گفته‌اند که این تصویر سال 1355 هجری‌شمسی است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\25.05.2021\Kabul in 1355 Hijri.png

Facebook / Archived-Link

این تصویر در رده‌های زمانی متفاوت از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان منتشر شده است. کاربران هم‌چنان با نشر این تصویر مدعی شده‌اند که این تصویر قدیمی شهر کابل است. و اما در (29 اپریل 2021)، کاربری با نشر این تصویر ادعا کرد که این تصویر قدیمی از پل محمود خان است. وی هم‌چنان تصویر نشر شده را از دهه‌ای پنجاه پنداشته است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\25.05.2021\Mahmood Khan Bridge in 1355.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: در پیوند به این تصویر تحقیق کردیم و با استفاده از ابزارهای جستجوی تصاویر دریافتیم، تصویری که به عنوان تصویر کابل و پل محمود خان از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نادرست است. براساس یافته‌های ما تصویر نشر شده، تصویر رودخانه سن(Seine river) واقع در شهر پاریس است.

در (21 سپتامبر 2017) این تصویر از سوی صفحه انستاگرام زنده‌گی(Life) به عنوان تصویر رودخانه سن(Seine river) منتشر شده است. در یادداشتی که این صفحه به همراه تصویر نشر کرد، گفته شده است که این تصویر از سوی نت‌فربمن(Nat Farbman) در سال 1949 میلادی به ثبت رسیده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\25.05.2021\A couple relaxing on the banks of the Seine River in Paris, France-during the spring of 1949. (Nat Farbman, The LIFE Picture Collection.png

Archived-Link

در همین حال، در (11 اکتبر 2017)، وبسایت Tumblr هم‌چنان این تصویر را منتشر کرده است. این وبسایت، تصویر نشر شده را منسوب به رودخانه سن(Seine river) پاریس دانسته و نیز از نت‌فربمن(Nat Farbman) به عنوان عکاس این تصویر نام برده است. به نقل از این وبسایت این تصویر در بهار سال 1949میلادی ثبت شده است.

Tumblr / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویر روخانه سن(Seine river) شهر پاریس، فرانسه به عنوان تصویر رودخانه کابل و پل محمود خان منتشر شد.

Avatar

عنوان: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر رودخانه سن پاریس را به عنوان تصویر رودخانه کابل منتشر کردند‎

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *