«نی حسن یوسف دارد و نه هم در مصر ساکن، عمر است و عرب می‌خواندش»؛ پولیس عربستان سعودی، عمر بورکان را تبعید نکرده است

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یادداشتی را در پیوند به تبعید شدن یک عرب عکاس و مدل منتشر کرده‌اند. کاربران هم‌زمان با نشر این مطلب گفته‌اند که پولیس عربستان سعودی وی را از آن کشور به علت جلوگیری از فساد زنان اخراج کرده است.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که ادعاها در پیوند به تبعید شدن وی از عربستان سعودی نادرست است.

ادعا: در نخست ماه جون سال 2021، کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از تبعید شدن یک مدل و عکاس عرب نگاشته‌اند. آنان با نشر تصویر عمر بورکان الگالا، مدل و عکاس عربی گفته‌اند که پولیس عربستان سعودی وی را به علت دلربایی از آن کشور اخراج کرده است. در مطلبی که کاربران در پیوند به اخراج این مدل منتشر کرده‌اند آمده است: ” پولیس شریعت کشور عربستان سعودی عمر بورکان را از این کشور خارج کرده است، چون آنها نگران بودند زنان عربستانی با دیدن این جوان اختیارشان را از دست بدهند و به فساد کشانیده شوند“.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\04.06.2021\Saudi Arab Police Have Expelled Omar Borkan.png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: در پیوند به تبعید شدن عمر بورکان الگالا از عربستان سعودی جستجو کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که پولیس عربستان سعودی عمر بورکان الگالا را از آن کشور اخراج نکرده و ادعاها در پیوند به اخراج وی نادرست است.

در (13 می 2013) وبسایت نظریه(Opinion) گزارشی را در پیوند به اخراج عمر بورکان الگالا نگاشته است. در این گزارش آمده است که آخرین اطلاعات در مورد این مرد جوان و زیبا حاکی از آن‌ست که هر آن‌چه زیباست، ریاست. به نقل از این گزارش عمر بورکان الگالا در مصاحبه‎هایش ادعاهای که در پیوند به اخراج وی از عربستان صورت گرفته است را هیچ وقتی تایید نکرده است. در این گزارش گفته شده است که اسلاومیکس(Islawmix)، پورتال تحقیقاتی دانشگاه هاروارد در پیوند به این ادعا نگاشته است که عمر بورکان الگالا به علت زیبای مورد سرزنش قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش هم‌چنان آمده است که رییس کل کمیسیون ارتقای فضیلت و پیش‌گیری از فساد عربستان سعودی در یک مصاحبه با روزنامه عربی گفته است که عمر بورکان الگالا به دلیل سکسی بودن و هم‌چنان به علت زیبایی بیش از حد از آن کشور اخراج نشده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\04.06.2021\Omar is even too handsome for Facebook, his account has been closed.png

Opinion / Archived-Link

در همین حال، وبسایت اوت‌فیتریندز(Outfittrends) در پیوند به ادعای که راجع به عمر بورکان صورت گرفت، نیز یادداشتی را نگاشته است. در یادداشتی که از سوی این وبسایت منتشر شد، آمده است که حادثه تبعید عمر بورکان دو جنبه دارد. به نقل از این یادداشت یک طرف قضیه شهرت و برجسته کردن مشخصات عمر بورکان بوده است که وی توانست از این سناریو برای منفعت‌اش استفاده کند. در این یادداشت هم‌چنان آمده است که عمر بورکان در ماه جون 2013 و در یک مصاحبه اختصاصی با یک مجله خصوصی اعتراف کرده است که داستان اخراج وی از عربستان سعودی ساخته‌گی بوده و وی هرگز از آن کشور اخراج نشده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\04.06.2021\It took Omar Borkan three months before admitting in July 2013, in an exclusive interview to a private magazine he admitted that the story was fake, he was never deported.png

Outfittenders / Archived-Link

نتیجه‌گیری: عمر بورکان به علت زیبایی از عربستان اخراج نشده و ادعاهای که در پیوند به تبعید وی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی صورت گرفت نادرست است.

Avatar

عنوان: «نی حسن یوسف دارد و نه هم در مصر ساکن، عمر است و عرب می‌خواندش»؛ پولیس عربستان سعودی، عمر بورکان را تبعید نکرده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *