تاکنون کانادا اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرفتن 80هزار پناه‌جوی افغان را منتشر نکرده است

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به پذیرش شمار بیشتر پناه‌جویان افغان در کانادا منتشر کرده‌اند. به نقل از کاربران کانادا 80هزار پناه‌جوی افغان را در آن کشور می‌پذیرد.

یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیند در این زمینه نشان می‌دهد که کانادا تا مرز 40هزار پناه‌جوی افغان را خواهد پذیرفت و تاکنون آن کشور برنامه‌ای برای پذیرش پناه‌جویان بیشتر را منتشر نکرده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یادداشتی در پیوند به پذیرفته شدن شمار بیشتر پناه‌جویان افغان در کانادا را منتشر کرده‌اند. کاربران ادعا کرده‌اند که کانادا شمار پناه‌جویان افغان را که قرار است در آن کشور بپذیرد افزایش داده است. به نقل از کاربران کانادا تا مرز 80هزار پناه‌جوی افغان را در آن کشور می‌پذیرد. کاربران این ادعا از 21 اکتبر 2021 میلادی به این‌سو همه‌گانی کرده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\28.Oct.2021\The Claims Screenshots.png

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این یادداشت نشان می‌دهد که کانادا تاکنون برنامه‌ای برای پذیرش شمار بیشتر پناه‌جویان افغان را روی دست ندارد. در آخرین یادداشت حکومت کانادا اعلام کرده است که 40هزار پناه‌جوی افغان در آن کشور پذیرفته خواهند شد.

براساس اعلامیه‌ای که در وبسایت حکومت کانادا منتشر شد برنامه‌ای پذیرش پناه‌جویان افغان در آن کشور به دو صورت انجام خواهد شد. در قدم نخست این برنامه افغان‌های که با حکومت کانادا همکار بوده‌اند را تحت پوشش قرار می‌دهد و سپس از آن افغان‌های که در معرض تهدید اند در این برنامه گنجانیده می‌شوند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\28.Oct.2021\www.canada.ca-2021.10.28.png

Canada.ca / Archived-Link

نتیجه‌گیری: در آخرین یادداشت حکومت کانادا اعلام کرده است که آن کشور تا مرز 40هزار پناه‌جوی افغان را می‌پذیرد.

Avatar

عنوان: تاکنون کانادا اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرفتن 80هزار پناه‌جوی افغان را منتشر نکرده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *