تصویر قدیمی از افراد بازداشت شده‌ای طالبان به عنوان تصویر بازداشت شده‌گان سپین بولدک منتشر شد

Missing Context Terrorism

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویری از افراد بازداشت شده ادعا کرده‌اند که نیروهای امنیتی افغان شماری از اعضای گروه طالبان را در سپین بولدک بازداشت کرده است و عده‌ای از کاربران با نشر این تصویر هم‌چنان مدعی اند که آنان جنگجویان پاکستانی بوده که اسیر نیروهای امنیتی افغان شده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویر نشر شده قدیمی بوده و از نشر این تصویر از سوی رسانه‌ها در حدود شش سال می‌گذرد.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویری از افراد بازداشت شده از گرفتاری هشتاد طالب در سپین بولدک خبر داده‌اند. کاربران این تصویر را از 15 جولای سال روان میلادی به این سو همه‌گانی کرده‌اند. در تصویر افرادی مشاهده می‌شود که از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده‌اند. کاربران گفته‌اند: ” امروز 80 تن طالب‌تروریست در اسپین بولدک دستگیر شدند“.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\17.07,2021\The arrested Taliban in Spin Boldak.png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

در همین حال، از 16 جولای سال روان میلادی به این‌سو شمار دیگری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان هم‌چنان با نشر این تصویر از بازداشت جنگجویان پاکستانی در سپین بولدک خبر داده‌اند. عده‌ای از این کاربران از بازداشت 50 جنگجوی پاکستانی خبر داده و شماری از آنان از گرفتاری 100 جنگجوی پاکستانی در سپین بولدک خبر داده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\17.07,2021\The Arrested Taliban in Spin-Boldak of Kandahar.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر نشان می‌دهد که تصویر نشر شده یک تصویر قدیمی بوده و این تصویر در حدود شش سال قبل از سوی رسانه‌ها منتشر شده است. در تصویر افراد وابسته به گروه طالبان مشاهده می‌شود که از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده‌اند.

وبسایت Afghanpaper این تصویر را در 30 دسامبر 2015 منتشر کرده است. این وبسایت هم‌زمان با نشر این تصویر از بازداشت 9 عضو گروه طالبان در ننگرهار خبر داده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\17.07,2021\Nine Taliban arrested in Nangarhar.png

Afghanpaper / Archived-Link

در 30 دسامبر 2015، کاربری در صفحه‌ای فیس‌بوکش این تصویر را نیز منتشر کرده است. در یادداشتی که هم‌زمان با این تصویر از سوی وی منتشر شد گفته شده است: ” این همان جانوران پاکستانی هستند که بعد از جنگ توسط پولیس سرحدی در ننگرهار دستگیر شدند“.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\17.07,2021\The arrested Taliban in Nangarhar.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویر قدیمی از افراد وابسته به گروه طالبان که چندین سال قبل از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده بودند از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد.

Avatar

عنوان: تصویر قدیمی از افراد بازداشت شده‌ای طالبان به عنوان تصویر بازداشت شده‌گان سپین بولدک منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Missing Context

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *