کاربران رسانه‌های اجتماعی: یکی از افراد طالبان در مسیر بامیان و میدان وردک توسط جبهه مقاومت هزارستان بازداشت شد

False Security

برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به دست‌گیری یک عضو نیروهای طالبان منتشر کرده‌اند. در این خبر گفته شده است که یکی از افراد طالبان در مسیر بامیان و میدان وردک توسط جبهه مقاومت هزارستان بازداشت شده است. هم‌زمان با این خبر، کاربران تصویری را همه‌گانی کرده‌اند که در آن یک نفر بازداشت شده، یک موتر نوع کرولا و یک میل کلاشینکوف مشاهده می‌شوند. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا و تصویر نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر یک خبر تایید ناشده یک تصویر قدیمی را نیز بازنشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو این تصویر از مولوی عبدالاحد است و او دوسال پیش توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند بازداشت شده بود.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در ۲۵ اپریل ۲۰۲۲ میلادی، خبری را در پیوند به دست‌گیری یک عضو نیروهای طالبان منتشر کرده‌اند. در این خبر گفته شده است که یکی از افراد طالبان در مسیر بامیان و میدان وردک توسط جبهه مقاومت هزارستان بازداشت شده است. هم‌زمان با این خبر، کاربران تصویری را همه‌گانی کرده‌اند که در آن یک نفر بازداشت شده، یک موتر نوع کرولا و یک میل کلاشینکوف مشاهده می‌شوند.

Facebook-Post / Archived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا و تصویر نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر یک خبر تایید ناشده یک تصویر قدیمی را نیز بازنشر کرده‌اند. تا کنون هیچ منبع معتبر از دست‌گیری نیروهای طالبان توسط جبهه مقاومت هزارستان در مسیر بامیان و میدان وردک خبر نداده است. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو تصویر نشر شده، تصویر مولوی عبدالاحد است و او دوسال پیش توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند بازداشت شده بود.

وبسایت سلام‌سرباز در ۲۸ اپریل ۲۰۲۰ میلادی، این تصویر را زیر عنوان «دست‌گیری معاون والی نام‌نهاد طالبان برای هلمند» منتشر کرده است. این وبسایت گفته است که مولوی عبدالاحد معروف به ملا، یکی از مقام‌های برجسته طالبان در ولایت هلمند بوده است. به نقل از این وبسایت نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان او را در ۲۷ اپریل ۲۰۲۰ میلادی در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند بازداشت کرده بود.

Salamsarbaz / Archived-Link

از سوی دیگر، رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در ۲۲ جولای ۲۰۲۱ میلادی هم‌زمان با نشر این تصویر در صفحه‌ی تویترش هم‌چنان گفته است که مولوی عبدالاحد در اواخر اپریل ۲۰۲۰ میلادی توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان بازداشت شده بود. در این تویت آمده است که او از جمله ۵هزار طالبان زندانی بود که پس از معامله آمریکا و طالبان (توافق دوحه) آزاد شده است.

نتیجه‌گیری: برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با انتشار تصویر قدیمی مولوی عبدالاحد خبری را در پیوند به دست‌گیری یک عضو نیروهای طالبان توسط جبهه مقاومت هزارستان منتشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: کاربران رسانه‌های اجتماعی: یکی از افراد طالبان در مسیر بامیان و میدان وردک توسط جبهه مقاومت هزارستان بازداشت شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *