نشر عکس قدیمی کودک خارجی به حیث آسیب‌دیده بهسود

False Security

تلویزیون بامیان و کاربران رسانه‌های اجتماعی یک عکس قدیمی کودک خارجی را که زخمی شده‌است، به حیث کودک آسیب‌دیده بمباری بهسود نشر کرده‌اند. تلویزیون بامیان ادعا کرده‌است گویا اینکه کودک مذکور در نتیجه حمله هوایی نیروهای دولتی بالای خانه‌های مسکونی در حصه اول بهسود ولایت میدان وردگ زخمی‌ شده‌است.

این عکس در فیسبوک و تویتر چندین بار به اشتراک گذاشته شده‌است و همچنان ادعا شده‌است گویا اینکه مادر این طفل در نتیجه بمباری از بین رفته‌است.

Graphical user interface

Description automatically generated
صفحه فیسبوک تلویزیون بامیان
لینک فیسبوک تلویزیون بامیان

شماری از صفحه‌های فیسبوک نیز این عکس کودک خارجی را به نشر رسانده‌است و گفته‌است که جرم این طفل چه بود که در روز سال نو مادرش از سوی نیروهای امنیتی از بین رفته و خودش به این حالت رسیده‌است.

Text

Description automatically generated with medium confidence
سکرین شات یکی از صفحه‌های فیسبوک
لینک یکی از صفحه‌های فیسبوک که در آن ادعا شده

بررسی رویداد (Fact Check)

ما از طریق جستجوی برعکس تصاویر گوگل (Google Reverse Image Search) دریافتیم که این عکس قدیمی است و به تاریخ 5 جنوری 2020 یعنی یک سال قبل از طریق یکی از صفحه‌های خارجی فیسبوک نشر شده‌است. زبانی که در متن این پست فیسبوک استفاده شده، زبان نیپالی می‌باشد. از سوی دیگر، تاریخ این پست فیسبوک نشان می‌دهد که عکس قدیمی است.

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated
یکی از صفحه‌های خارجی فیسبوک که یک سال قبل این عکس را به نشر رسانده‌است.
لینک فیسبوک صفحه خارجی که این عکس در آن نشر شده‌است.

این ادعای نادرست در حالی مطرح می‌شود که وزارت دفاع ملی به خاطر گرفتاری علیپور، فرمانده محلی ولسوالی بهسود به میدان وردگ رفته‌است. علیپور پذیرفته‌است که طیاره چرخکی نیروهای امنیتی به امر وی سقوط داده شده‌است که در آن شماری از سربازان امنیتی جان دادند.

نتیجه

یک عکس کودک زخمی که از طریق صفحه‎‌های اجتماعی و صفحه تلویزیون بامیان نشر شده و در آن ادعا شده گویا اینکه در حادثه بمباری بهسود آسیب دیده‌است، نادرست می‌باشد. این عکس مربوط به یک‌سال قبل است که از طریق صفحه‌ خارجی فیسبوک نشر شده‌است و هیچ ربطی به کودک بهسود ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *