عبدالرحمان فاتح بخشی، فرمانده پولیس ولسوالی ده‌یک ولایت غزنی بر اثر انفجار ماین تعبیه شده، جان باخته‌است

Misleading Terrorism

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در صفحات شان از کشته شدن فرمانده پولیس ولسوالی ده‌یک ولایت غزنی خبر دادند، به گفته آنان عبدالرحمان فاتح بخشی در میدان نبرد جان باخته‌است. 

ادعا:  در 9 مارچ 2021 کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از جان باختن یک فرمانده پولیس خبر دادند، آنان در یادداشت‌های شان از جان باختن عبدالرحمان فاتح بخشی، فرمانده پولیس ولسوالی ده‌یک ولایت غزنی در میدان نبرد گزارش داده‌اند. آنان گفته‌اند: “عبدالرحمن بخشی در نبرد با دشمن در ولایت غزنی به شهادت رسید”.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Claim.png

Facebook Facebook
Archive

بررسی واقعیت: جستارهای ما نشان می‌دهد که فرمانده پولیس ولسوالی ده‌یک بر اثر انفجار ماین تعبیه‌شده، جان باخته‌است. شماری از رسانه‌های داخلی در افغانستان به نقل از سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غزنی و برخی دیگر از مقام‌های این ولایت، گزارش دادند که عبدالرحمان فاتح بخشی، فرمانده پولیس ولسوالی ده‌یک از اثر انفجار ماین کارگذاری شده جان باخت.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

روزنامه هشت صبح (8am) Tolonews
Archive Archive

استنتاج : مطالب نشر شده مبتنی بر جان باختن فرمانده پولیس ولسوالی ده‌یک ولایت غزنی در میدان نبرد نادرست است، عبدالرحمان فاتح بخشی از اثر انفجار ماین کارگذاری شده، جان باخته‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *