تصویری از دوره‌ای کارزار انتخاباتی رییس جمهور ترکیه بازنشر شد

International Partly False

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر رییس جمهور ترکیه را همه‌گانی کردند. در این تصویر دیده می‌شود که رجب طیب‌اردوغان همراه با همسرش امینه‌اردوغان بر سر سفره‌ای در حال غذاخوری است. کاربران با نشر این تصویر گفته‌اند که وی روز قبل در خانه یکی از ساکنین ترکیه روزه‌اش را افطار کرده است. به نظر می‌رسد که این تصویر قدیمی و از دوره‌ای کارزار انتخاباتی وی است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از رجب طیب‌اردغان، رییس جمهور ترکیه را منتشر کردند. در (21 اپریل 2021) کاربران با نشر تصویر رییس جمهور ترکیه اذعان کرده‌اند که وی در خانه یکی از ساکنین این کشور روزه‌اش را افطار کرده است. در تصویری که به نشر رسیده است دیده می‌شود که رجب طیب‌اردوغان همراه با همسرش امینه‌اردوغان در حال خوردن غذا در یک جمع مردمی است. در یادداشتی که از سوی کاربران هم‌زمان با این تصویر به نشر رسید، گفته شده است که وی دقایقی قبل از آذان شام همراه با خانمش برای افطار روزه دروازه خانه یکی از شهروندان این کشور را کوبیده و مهمان آنان شده است. آنان با استقبال از این کار رییس جمهور ترکیه نگاشته‌اند که رییس جمهور ترکیه روز قبل مهمان این خانواده شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\22.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

این تصویر در رسانه‌های اجتماعی گسترده به اشتراک گذاشته شده است. کاربران این تصویر رییس جمهور ترکیه را با ادعای مشابه منتشر کرده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\22.04.2021\claim0.png

FacebookFacebook
Archived-Link

بررسی واقعیت: در مورد تصویر و ادعای نشر شده تحقیق کردیم، یافته‌های ما نشان می‌دهد که این تصویر قدیمی است. این تصویر از دوره‌ای کارزار انتخاباتی رجب طیب‌اردوغان است که همراه با خانمش امینه‌اردوغان در خانه یکی از ساکنان ترکیه غذا خورده است.

در (23 می 2018) وبسایت AhramOnline گزارشی را با عنوان “ترکیه آلمان را به دلیل ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی به نقض دموکراسی متهم کرد” منتشر کرده است. این سایت هم‌زمان با نشر این گزارش هم‌چنان این تصویر رجب طیب‌اردوغان را منتشر کرد. در زیر نویسی که این وبسایت برای تصویر نگاشت، آمده است که این تصویر از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه منتشر شده است. این تصویر نشان می‌دهد که رجب طیب‌اردوغان، رییس جمهور ترکیه همراه با همسرش امینه‌اردوغان در جریان کارزار انتخاباتی و در ضیافتی روزه شانرا افطار می‌کنند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\22.04.2021\Fact.png

AhramOnline / Archived-Link

 در همین حال این تصویر رییس جمهور ترکیه از سوی  وبسایت Prothomalo نیز منتشر شده است. در (24 می 2018) این وبسایت تصویر رجب طیب‌اردوغان و شماری از تصویرهای که از کشورهای دیگر ثبت شده‌اند را زیر عنوان “رمضان در سراسر جهان” نشر کرده است. در این مطلب در پیوند به روزه در ماه رمضان و مسلمانانی که در سراسر جهان از این ماه گرامی‌داشت می‌کنند نگاشته شده است. در مطلبی که از سوی این وبسایت به نشر رسید تصویر رییس جمهور ترکیه در حین افطار روزه نیز دیده می‌شود. در یادداشتی که در پیوند به این تصویر نشر شد، آمده است که رجب طیب‌اردوغان، رییس جمهور ترکیه در کنار همسرش امینه‌اردوغان در ضیافی و در خانه‌ای یکی از شهروندان ترکیه به افطار روزه پرداخته‌اند و این تصویر در 22 می 2018 از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه منتشر شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\22.04.2021\Fact1.png

Prothomalo

از سوی دیگر در (25 می 2018) وبسایت Zulkifilgencturk نیز این تصویر را همراه با عنوان “افطار رییس جمهور اردوغان” نشر کرد. هم‌زمان با این یادداشت تصویرهای متعددی از جریان افطار و بازدید وی با مردم از سوی این وبسایت منتشر شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\22.04.2021\Fact2.png

Zulkifilgencturk / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویر قدیمی رجب طیب‌اردوغان، رییس جمهور ترکیه در رسانه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده است. این تصویر در جریان کارزار انتخاباتی وی ثبت شده است و نشان می‌دهد که وی روزه‌اش را همراه با یک خانواده ترک افطار کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *