تصویر یک خانه نمادین به عنوان تصویر خانه حقیقی حضرت محمد (ص) منتشر شد

International Misleading

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویر یک اتاق و اشیای داخل آن گفته‌اند که این تصویر از خانه حقیقی حضرت محمد (ص) است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر در پیوند به تصویر نشر شده نشان می‌دهد که کاربران تصویر خانه‌ای نمادین حضرت محمد (ص) را منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری را به عنوان تصویر خانه حضرت محمد (ص) منتشر کرده‌اند. در تصویر اتاقی مشاهده می‌شود که در داخل آن شماری از وسایل و لوازم قدیمی قرار دارد. کاربران تصویر نشر شده را تصویر اتاق خواب حضرت محمد (ص) عنوان کرده‌اند. این تصویر در جریان سال‌های گذشته نیز نشر شده است و اما از 21 آگست 2021 میلادی به این‌سو هم‌چنان بازنشر شده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر در پیوند به تصویر نشر شده نشان می‌دهد که کاربران تصویر یک خانه نمادین را منتشر کرده‌اند. این خانه نمونه‌‌ای از خانه حضرت محمد (ص) بوده که بر اساس روایت‌ها در شهر جده ساخته شده است.

در 19 جولای 2015 میلادی وبسایت Tarihistan با نشر این تصویر گفته است که بر اساس روایت‌ها کارشناسان خانه‌ای را به گونه خانه حضرت محمد (ص) در شهر جده، عربستان ساخته‌اند. در یادداشت گفته شده است که این خانه دارای یک اتاق کوچک بوده و در داخل آن شماری از وسایل ابتدایی برای زنده‌گی نیز جاسازی شده است. به نقل از یادداشت این خانه نمادین به منظور بازدید و به تصویر کشیدن زنده‌گی فقیرانه حضرت محمد (ص) ساخته شده است.

Tarihistan / Archived-Link

از سوی دیگر در 19 جولای 2015 میلادی وبسایت Takvim هم‌چنان با نشر این تصویر تایید کرده است که این خانه نمادین بوده و بر اساس روایت‌ها از خانه حضرت محمد (ص) نمونه برداری شده است. 

Takvim / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران تصویر خانه نمونه برداری شده را به عنوان تصویر اتاق حضرت محمد (ص) منتشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: تصویر یک خانه نمادین به عنوان تصویر خانه حقیقی حضرت محمد (ص) منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *