جسدی که بعد از سپری شدن چندین دهه هنوز سالم باقی مانده‌است

False Social

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان و سایر کشورها تصویری از جسد یک مرد را نشر کردند. آنان با انتشار این تصویر گفته‌اند که چندین سال از دفن این جسد می‌گذرد و اما تاهنوز در بدن وی تغییراتی مشاهده نمی‌شود. به گفته کاربران این مورد نادری‌ست که تاکنون مشاهده شده‌است.

ادعا: جسدی که هنوز تازه باقی مانده‌است؛ در (2 اپریل 2021) شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از جسد یک مرد را منتشر کردند. آنان گفته‌اند که از دفن این جسد یک دهه می گذرد و اما تاکنون تغیراتی در بدن وی ظاهر نشده‌است و جسد هم‌چنان سالم باقی مانده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

از سوی دیگر، تصویر این جسد را شماری از کاربران در سایر کشورها نیز منتشر کرده‌است. تصویری که گویا جهانی شده‌است و واکنش بسیاری را در سراسر جهان برانگیخته است. در (11 جولای 2019) کاربری از کشور ترکیه با نشر این تصویر نیز ادعا کرده‌است که از مرگ این مرد بیشتر از سه دهه می‌گذرد و اما تا هنوز هیچ گونه تغییری در بدن این جسد پدیدار نشده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.04.2021\Claim1.png

Twitter / Archived-Link

بررسی واقعیت: در مورد این تصویر به جستجو پرداختیم، دریافتیم که این تصویر قدیمی است. تصویر این جسد از چندی به این‌سو در رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده‌است اما با جستجو در موتورهای جستجوی تصاویر دیده می‌شود که برای اولین بار این تصویر در (23 جون 2019) به نشر رسیده‌است. یادداشتی که در پیوند به این تصویر نگاشته شده‌است بیان می‌کند که این تصویر از مردی‌ست که بر اثر برق گرفته‌گی درگذشته است. در مورد هویت این مرد شواهدی در دسترس نیست اما با استفاده از قرینه‌های تصویری و هم‌چنان یادداشتی که در پیوند به تصویر منتشر شده‌است می‌توان گفت که این شخص تبعه‌ای از کشور پاکستان است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.04.2021\Fact.png

Twitter / Archived-Link

و اما چه چیزی را علمی می‌دانند؟ بعد از مرگ، چه بر سر بدن می‌آید؟ در این مورد جستجو کردیم، یافته‌های ما نشان می‌دهد که سپس ازتوقف قلب، جریان خون در بدن به طور کامل قطع می‌شود و رنگ بدن شخص مرده به رنگ بنفش و صورتی تبدیل می‌شود. مراحل سرد شدن جسم دو تا شش ساعت پس از مرگ زمان می‌برد تا سرد و سفت شود. هم‌زمان با سرد شدن و قطع جریان خون، سلول‌های جسم مرده با از دست دادن اکسیجن خود هم‌چنان می‌میرند.

فرایند تجزیه جسم مرده بعد از مرگ چگونه است؟ سپس از مرگ در جسم مرده تغییرات به وضوح مشاهده می‌شود و با ایست کارکرد قلب و عدم عملکرد مغز بافت‌های ارگانیکی بدن شخص مرده متلاشی می‌گردد. مراحل متلاشی شدن بدن مرده به طور اغلب به چهار مرحله تقسیم شده‌است. تجزیه داخلی، باد کردن، پوسیدگی و تجزیه اسکلیت، مراحلی‌اند که هر جسم مرده آنرا سپری می‌کند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.04.2021\Fact0.png

YJC.ir / Namnak.com / Archived-Link 

طریقه‌ای نگه‌داری اجساد چیست؟ نمونه بارزی که جهت نگه‌داری اجساد به کار رفته‌است به مصر باستان بر می‌گردد. مصریان برای نگه‌داری اجساد از طریقه‌ای مومیایی استفاده کرده‌اند و مومیایی کردن یک جسم مرده بیشتر از چندین هفته برای آنان زمان در بر می‌گرفت. در این طریقه مصریان، اعضای داخلی جسم مرده را تخلیه می‌کردند و اما مهمی که باید به آن می‌پرداختند دسترسی به مغز تعریف شده‌است. آنان این کار را ظریف می‌دانستند که دقت بیشتری باید خرچ آن می‌شد. آنان هم‌چنان برای بیرون کردن سایر اعضای بدن مرده جهت مومیایی، قسمت‌های از بدن مرده را به گونه‌های متفاوت برش می‌کردند.
و اما بحث جدیدی که این روزها در دنیای طبابت رد و بدل می‌شود، سجن‌شناسی و یا سرمازیستی است که به واسطه آن بدن شخص مرده را با پایین آوردن دما برای آینده نگه‌داری می‌کنند. گفته‌های وجود دارد که در این طریقه تمامی خون بدن موجود متوفی تخلیه می‌شود.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.04.2021\Fact1.png

Eligasht.com / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از جسد یک مرد در حالی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده‌است که گفته می‌شود از دفن وی بیش از چندین سال می‌گذرد و اما تاکنون هیچ تغییری در بدن این جسد مشاهده نشده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *