کناره‌گیری اسدالله خالد از وزارت دفاع ملی؛ سوژه‌ای که کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان آنرا گزارش دادند

False National

استعفای وزیر دفاع افغانستان، موضوعی که شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان آنرا دست به دست کردند. آنان در یادداشتی نوشتند که اسدالله خالد از سمتش کنار رفته‌است و علت کنار رفتن اقای خالد را عدم صحت‌مندی وی گزارش کردند.

ادعا: تعدادی از کاربران رسانه‌ها در افغانستان گزارش دادند که اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی از مقامش کنار رفته است، در 7 جنوری 2021 انان در یادداشت‌های که به نشر رسانیدند، ابراز داشتند که اقای خالد به علت مریضی از مقام وزارت دفاع ملی افغانستان کنار رفته‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\1.png

Facebook / Archive

بررسی واقعیت: بر اساس جستجوی که انجام دادیم، دریافتیم که ادعاهای مبنی بر کناره‌گیری اسدالله خالد از مقام وزارت دفاع ملی افغانستان نادرست است. در همین‌حال در یادداشتی  که فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در تاریخ 7 جنوری 2021 به نشر رسانید، آمده‌است: “خبرهای پخش شده در رسانه های اجتماعی مبنی بر استعفای سترجنرال اسدالله خالد وزیر دفاع ملی ج.ا.ا از مقام اش، حقیقت ندارد”.

C:\Users\30CuRe\Desktop\Factcheck1.png

Facebook / Archive

از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها در افغانستان به نقل از معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، هم‌چنان خبر کناره‌گیری اسدالله خالد را رد می‌کنند.

C:\Users\30CuRe\Desktop\FactCheck 2.png

Facebook / Archive

استنتاج: گزارشی مبنی بر کناره‌گیری اسدالله خالد، از سوی وزارت دفاع ملی افغانستان شایعه خوانده شد.

به‌روز رسانی19 مارچ 2021 – ریاست جمهوری افغانستان در فرمانی یاسین ضیا را سرپرست‌وزیر در وزارت دفاع ملی منصوب کرد. بر اساس خبرنامه‌ای که در 19 مارچ 2021 از سوی وزارت دفاع ملی افغانستان به نشر رسید، رییس جمهور غنی در فرمانی یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش افغانستان را به عنوان سرپرست‌وزیر در وزارت دفاع ملی گماشته است. در این خبرنامه هم‌چنان آمده‌است که یاسین ضیا تا برگشت اسدالله خالد عهده‌دار امور وزارت دفاع ملی خواهد بود. این در حالی‌است که اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی افغانستان چندی پیش برای تداوی به خارج از کشور سفر کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *