آیا این نقاشی از سوی وزارت صحت عامه انجام شده‌است؟

False Social

یک عکس نقاشی تحریف‌شده از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده‌است که در آن یک پورن استار دیده می‌شود. در این نقاشی به شستن دست‌ها اشاره شده‌است که مردم فکر می‌کنند گویا از سوی وزارت صحت عامه به خاطر پیام کرونایی نقاشی شده‌ باشد.

ادعا

به تاریخ ۷ مارچ سال ۲۰۲۱ کاربران رسانه‌های اجتماعی عکس تحریف‌شده نقاشی یک پورن استار را به شکل طنز نشر کرده‌اند و آن را به وزارت صحت عامه نسبت داده‌اند.

لینک فیسبوک یک کاربر

این عکس توسط صفحه‌های دیگر در فیسبوک نیز نشر شده که بعد از آن چندین بار به اشتراک گذاشته شده‌است.

Graphical user interface, website

Description automatically generated
یکی از صفحه‌های فیسبوک
لینک یکی از صفحه‌های فیسبوک

بررسی رویداد

ما به جستجوی نقاشی‌های مشابه روی دیوار پرداختیم و در نتیجه تحقیق دریافتیم که این عکس دست‌کاری شده‌است. نقاشی اصلی این عکس به خاطر یادبود خبرنگارانی نقاشی شده‌است که در سال ۲۰۱۸ میلادی در ماه دسمبر در کابل کشته شدند. در جمع کشته‌شده‌گان شاه مری، خبرنگار آژانس خبری فرانس پریس نیز شامل بود. عکس این نقاشی در یک گزارشی از صدای آمریکا نیز نشر شده‌است.

Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated
بخشی از گزارش انگلیسی صدای آمریکا (VOA)
لینک گزارش صدای آمریکا

در نقاشی اصلی متن «شجاع» با عکس خبرنگاران دیده می‌شود و پایین آن جمله‌ای «ما فراموش نمی‌کنیم تو در خط مقدم برای عدالت، برای مساوات و برای ما ایستادی». 

عکس این نقاشی در یک گزارش دیگر نیز از سوی «ایندیپندنت فارسی» نشر شده‌است. این گزارش با عنوان «۲۰۱۹ خونین‌ترین سال برای خبرنگاران افغانستان بود» به خشونت در برابر خبرنگاران پرداخته‌است.

Graphical user interface

Description automatically generated
گزارشی از ایندیپندنت فارسی
لینگ گزارش

نتیجه

عکس نقاشی روی دیوار که در آن یک پورن استار با پیام «شستن دست‌ها» دیده‌ می‌شود و ادعا شده گویا اینکه از سوی وزارت صحت عامه منتشر شده‌است، نادرست می‌باشد. این نقاشی به منظور یادبود از خبرنگاران کشته‌شده نقاشی شده‌است و از سوی وزارت صحت عامه نمی‌باشد. در تصویر جعلی، متن و تصویر اشخاص هر دو تغییر یافته‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *