خبر انتصاب اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است

Misleading Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از گماشته شدن اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی خبر داده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده تا کنون هیچ منبع معتبر خبر انتصاب وی را نشر و تایید نکرده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۱۰ جولای ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو، از سمت جدید اسماعیل خان، رهبر جهادی و شخصیت سیاسی در جبهه مقاومت ملی خبر داده‌اند. کاربران گفته‌اند که او به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی گماشته شده است. در یادداشت‌های کاربران آمده است: “اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت منصوب شد“.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده تا کنون هیچ منبع معتبر خبر انتصاب اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی را نشر و تایید نکرده است.

فاکت‌کریسیندو در پیوند به خبر نشر شده مبنی بر گماشته شدن اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی از صفحه توییتر صبغت‌الله احمدی،‌ سخن‌گوی جبهه مقاومت ملی و نیز از وبسایت جبهه مقاومت ملی بازدید کرده است. نتیجه این بررسی‌ها هم‌چنان حاکی از آن است که این خبر از سوی هیچ یک از آنان منتشر و تایید نشده است.

از سوی دیگر، نزدیک به یک سال از حاکمیت طالبان برافغانستان می‌گذرد و پس از اعلام کابینه آنان، مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرستی وزارت دفاع افغانستان را به عهده دارد.

جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود از نخستین جبهه‌های است که پس از سقوط نظام افغانستان علیه طالبان ایستاد. این جبهه یک گروه سیاسی و نظامی است که برخی از چهره‌های سیاسی و نظامی فعال حکومت پیشین افغانستان در آن عضویت دارند. در حال حاضر جبهه مقاومت ملی افغانستان در اداره حکومت افغانستان سهم ندارد و نیز نمی‌تواند که برای کرسی وزارت‌خانه‌های آن کشور وزیر بگمارد.

نتیجه‌: بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو خبر انتصاب اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است. بر بنیاد این یافته‌ها تا کنون هیچ منبع موثق این خبر را نشر و تایید نکرده است.

Avatar

عنوان: خبر انتصاب اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *