تصویری از یک میدان کریکت پاکستان به عنوان تصویر یکی از ولایت‎‌های افغانستان به کار رفته‌است. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان ادعا کردند که این تصویر مرتبط به پکتیا، یکی از ولایت‌های جنوب‌شرقی افغانستان است

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک میدان کریکت از دره‌ی نگر پاکستان را به عنوان تصویری از ولایت پکتیا در افغانستان به کار برده‌اند.

ادعا: در 28 فبروری 2021، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویر یکی از دره‌های پاکستان، ادعا کردند که این تصویر مربوط به منطقه‌ی لژه منگل (لجه منگل) ولایت پکتیا در افغانستان است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\Claim.png

Facebook Facebook
Archive

بررسی واقعیت: سپس از جستجو در Google image revers دریافتیم که تصویر نشر شده از منطقه‌ی پیسان که در دره‌ی نگر پاکستان جا گرفته، برداشته شده‌است. خبرهای نشر شده از سوی شماری از رسانه‌های پاکستانی در تاریخ 5 فبروری 2021 نشان می دهد که حکومت این کشور تصمیم ساخت این میدان ورزشی را دارد. ما تاکید بر نادرست بودن این ادعاها داریم، ادعاهای که از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به نشر رسیده‌است، گویا که این نشان‌گر تصویری از منطقه‌ی لژه منگل (لجه منگل) ولایت پکتیا در افغانستان است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\FactCheck.png

Twitter En.dailypakistan.com.pk Geo.tv Marshallnews.pk Globalvillagespace.com
Archive

استنتاج: تصویری از یک میدان کریکت از منطقه‌ی پیسان که در دره‌ی نگر پاکستان موقعیت دارد به عنوان تصویری از ولایت پکتیا در افغانستان به نشر رسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *