تعطیلی در کار نیست؛ در دانشگاه‌ها باز و درس‌ها ادامه دارد

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از اطلاعیه‌ای را همه‌گانی کردند که در آن از تعطیلی دانشگاه‌ها خبر داده شده‌است. در این اطلاعیه آمده‌است که دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در افغانستان به علت شیوع موج سوم ویروس کرونا برای چندین ماه تعطیل اعلام شده‌است.

ادعا (Claim): تعطیلی دانشگاه‌های افغانستان، خبری که شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی آن‌را دست به دست کردند. در (2 اپریل 2021) کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از یک خبرنامه‌ را نشر کردند که در آن از تعطیلی دانشگاه‌های افغانستان خبر داده شده‌است. براساس این خبرنامه تمامی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان به علت شیوع موج سوم ویروس کرونا از تاریخ 14حمل تا تاریخ 10سرطان سال جاری تعطیل اعلام شده‌است. در این خبرنامه هم‌چنان آمده‌است که تمامی نهادهای تحصیلی مکلف‌اند که برای دانشجویان به طور غیرحضوری تدریس کنند. همه‌گانی شدن تصویر این خبرنامه برای شماری از دانشجویان پرسش برانگیز شده‌است و آنان با نشر تصویر این خبرنامه خواستار وضاحت شده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Claim.png

FacebookFacebook
Archived-Link

بررسی واقعیت (Fact Check): با جستجو و تعقیب این موضوع ما دریافتیم که تصویر نشر شده جعلی است. در (2 اپریل 2021) حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تصویر این خبرنامه را در صفحه‌ای فیس‌بوکش نشر کرد و آن‌را جعلی خواند. آقای عبیدی هم‌زمان با نشر این تصویر گفته‌است که اطلاعیه‌ای مبنی بر تعطیلی دانشگاه‌ها که در شبکه های اجتماعی دست به دست شد جعلی است. وی هم‌چنان تصریح کرده‌است که درس‌ها در تمامی نهادهای تحصیلی افغانستان به گونه عادی ادامه دارد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

 Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری : درس‌ها در تمامی نهادهای تحصیلی افغانستان به گونه عادی ادامه دارد و تصویر خبرنامه‌ای که براساس آن دانشگاه‌های افغانستان تعطیل اعلام شده جعلی تلقی شده‌است. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *