بازنشر تصویر قدیمی به عنوان تصویر قربانی فقر و سرمای افغانستان

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر دو تصویری که در آنها یک مرد و یک کودک مشاهده می‌شوند ادعا کرده‌اند که کودک به علت گرسنه‌گی و سردی هوا در افغانستان جان باخته است. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای نشر شده نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای قدیمی از یک مرد ایرانی و یک کودک افغان را منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان دو تصویری که در آنها یک مرد و یک کودک مشاهده می‌شوند را منتشر کرده‌اند. بیشتر کاربران هم‌زمان بانشر این دو تصویر ادعا کرده‌اند که روز چهارشنبه یک کودک کفاش به علت گرسنه‌گی و سردی هوا در ولایت هرات جان خود را از دست داده است و اما تعدادی از کاربران مدعی اند که آن کودک به علت گرسنه‌گی و سردی هوا در ولایت کابل جان باخته است. این تصاویر و ادعاها از 15 دسامبر 2021 میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است.

Facebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-LinkFacebook-Link
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

این تصویرها و ادعاها در تویتر هم‌چنان وایرال شده است. در 15 دسامبر 2021 میلادی شماری از کاربران با نشر تصویر کودک کفاش هم‌چنان گفته‌اند که روز چهارشنبه یک کودک کفاش به علت گرسنه‌گی و سردی هوا در ولایت هرات جان خود را از دست داده است.

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای نشر شده با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر حاکی از آن است که کاربران تصویرهای قدیمی از یک مرد ایرانی و یک کودک افغان را منتشر کرده‌اند. براساس یافته‌های ما تصویر کودک کفاش در 6 جنوری 2020 میلادی از سوی صفحه تویتر خامه‌پرس منتشر شده است. خامه‌پرس این تصویر را فقر شدید در افغانستان عنوان کرده و گفته است که این کفاش خردسال برای کسب درآمد در زیر برف و باران انتظار می‌کشد و به نظر می‌رسد که او در چنین یک روزی هیچ مشتری ندارد. در یادداشت تایید شده است که او به علت خسته‌گی و نا امیدی به خواب رفته است. خامه‌پرس تاکید کرده است که این تصویری از کابل، پایتخت افغانستان است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویر دومی نیز حاکی از آن است که کاربران هم‌چنان تصویری از جسد یک مرد ایرانی را منتشر کرده‌اند. در 1 حوت 1395 هجری‌شمسی خبرگزاری‌مهر این تصویر را همراه با عنوان “جسدی که بعد از گذشت 17 روز از ریزش بهمن پیدا شد” منتشر کرد. این خبرگزاری گزارش داده است که پس از برف کوچ در منطقه مبارک‌آباد آبعلی چند راننده در زیر آن گرفتار شدند. در گزارش آمده است که پیکرهای شماری از آنان پیدا شده و اما جسد مجید ضیا، یکی از راننده‌ها ناپدید بوده است. به نقل از این گزارش جسد مجید ضیا پس از گذشت 17 روز در بالکن یک خانه ویلایی پیدا شده است.

Mehrnews / Archived-Link

نتیجه‌گیری: هم‌زمان با نشر چند تصویر قدیمی کاربران ادعای جان باختن یک کودک به علت گرسنه‌گی و سرما در ولایت هرات را همه‌گانی کرده‌اند.

Avatar

عنوان: بازنشر تصویر قدیمی به عنوان تصویر قربانی فقر و سرمای افغانستان

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *