خبر انتصاب جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی افغانستان تکذیب شد

False Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به تقرر جنرال مراد علی مراد منتشر کرده‌اند. آنان گفته‌اند که جنرال مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی افغانستان گزیده شده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که خبر گزینش جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون اول وزارت دفاع ملی افغانستان بی‌اساس بوده و این خبر از سوی مقام‌های حکومتی افغان رد شده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به گزینش جنرال مراد علی مراد منتشر کرده‌اند. خبر نشر شده از سوی کاربران حاکی از آن است که جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی افغانستان تعیین شده است. این خبر در (25 جون 2021) از سوی کاربران منتشر شده است. در این خبر هم‌چنان آمده است که جنرال مراد براساس حکم سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به عنوان معاون اول وزارت دفاع ملی گزیده شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.06.2021\General Murad Has been appointed as first deputy of MOD.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که خبر نشر شده بی‌اساس بوده و این خبر سپس از نشر از سوی دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان رد شده است. در (26 جون 2021) محمد هدایت، رییس مطبوعات و روابط عامه معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان به فاکت‌کریسیندو گفت که خبر گزینش جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی صحت ندارد. آقای هدایت هم‌چنان به فاکت‌کریسیندو گفت که بر اساس صحبت‌های که سرور دانش با رییس جمهور غنی داشته است احتمال آن می‌رود که در روزهای آینده جنرال مراد در یکی از پست‌های امنیتی گزیده شود.

در همین حال شماری از رسانه‌ها در افغانستان نیز گزارش داده‌اند که خبر گزینش جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی بی‌اساس است. در (25 جون 2021) شفقنا نیز با نشر خبری گفته است که دفتر معاون رییس جمهور انتصاب مرادعلی مراد منحیث معاون اول وزارت دفاع را تکذیب کرده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.06.2021\The Office of the Vice President denied the appointment of Morad Ali Murad as First Deputy Minister of Defense.png

Shafaqna / Archived-Link

از سوی دیگر در (25 جون 2021) شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان سپس از نشر خبر انتصاب جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی، با نشر یادداشتی بر نادرست بودن این خبر هم‎چنان مهر تایید زده و از خواننده‌گان جهت نشر خبر نادرست پوزش خواسته‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.06.2021\General Murad Has not been appointed as first deputy of MOD.png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

نتیجه‌گیری: انتصاب جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی افغانستان از سوی دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تکذیب شد. بر اساس گفته‌های دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکنون (26 جون 2021) جنرال مراد در کدام سمت رسمی امنیتی مقرر نشده است.

 

 

 

Avatar

عنوان: خبر انتصاب جنرال مراد علی مراد به عنوان معاون نخست وزارت دفاع ملی افغانستان تکذیب شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *