خبر مسلمان شدن دیدیه دروگبا تکذیب شد

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به مسلمان شدن دیدیه دروگبا، بازیکن بازنشسته فوتبال منتشر کرده و گفته‌اند که او به دین اسلام مشرف شده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که دیدیه دروگبا مسلمان نشده است. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، دیدیه دروگبا با نشر یادداشتی خبر تغییر آیین خودش را تکذیب کرده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۷ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو خبری را در پیوند به مسلمان شدن دیدیه دروگبا، بازیکن بازنشسته فوتبال منتشر کرده‌اند. کاربران گفته‌اند که دیدیه دروگبا، بازیکن سابق چلسی به دین اسلام مشرف شده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

شماری از کاربران توییتر نیز این خبر را همه‌گانی کرده‌اند. آنان هم‌چنان گفته‌اند که دیدیه دروگبا به دین اسلام مشرف شده است.

Archived-Tweet

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این خبر نشان می‌دهد که دیدیه دروگبا مسلمان نشده است.

بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، دیدیه دروگبا با نشر یادداشتی خبر تغییر آیین خودش را تکذیب کرده است. دیدیه دروگبا، بازیکن بازنشسته فوتبال این یادداشت را در ۸ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی در صفحه‌ی رسمی توییترش منتشر کرده است. در این یادداشت آمده که او دینش را تغییر نداده است. دیدیه دروگبا در پیوند به تصویری که او را در حال دعا نشان می‌دهد گفته است که او این کار را به احترام برادران مسلمانش انجام داده است.

Archived-Tweet

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو ‌دیدیه دروگبا خبر مسلمان شدن خودش را تکذیب کرده است. او با نشر یادداشی تایید کرده که دینش را تغییر نداده است.

Avatar

عنوان: خبر مسلمان شدن دیدیه دروگبا تکذیب شد

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *