آیا طالبان مخالف حکومت موقت هستند؟

False Political

شبکه الجزیره یک گزارشی را به نشر رسانده‌است که گویا طالبان مخالف به میان آمدن حکومت موقت هستند. در این گزارش که از محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نقل قول شده، آمده‌است که حکومت موقت نمی‌تواند به چالش‌های موجود کشور پاسخگو باشد.

گزارشی از شبکه الجزیره در باره طرح حکومت موقت
لینک گزارش الجزیره

در گزارش همچنان از سخنگوی گروه طالبان نقل شده که گفته‌است بعد از آمدن نیروهای آمریکایی در کشور، حکومت‌هایی که به شکل انتقالی و یا هم مشارکتی به وجود آمده، مشکل کشور را حل نکرده‌است.

بررسی رویداد

محمدنعیم، سخنگوی طالبان در یک تویت این ادعا را رد می‌کند و گفته‌است که سخنانی که به وی نسبت داده شده‌است، حقیقت ندارد. وی می‌گوید: «طرحی که چند روز پیش آنرا دریافت نموديم هنوز هم زیر بررسی ما قرار دارد. پس از بررسی ما موقف خود را روشن خواهیم نمود».

لینک تویت محمد نعیم

گفتنی‌است که وال ستریت ژورنال در یک گزارش خود گفته‌بود که آیالات متحده آمریکا به طالبان طرح تشکیل حکومت موقت در افغانستان را داده‌است.

نتیجه

خبری که توسط شبکه الجزیره نشر شده‌است گویا اینکه طالبان به حکومت موقت علاقمندی ندارد، نادرست می‌باشد. محمدنعیم، سخنگوی طالبان گفته‌است که آنها طرح حکومت موقت را زیر بررسی گرفته‌اند. به گفته وی، نقل قول‌هایی که به وی نسبت داده‌شده است، حقیقت ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *