نشر نقشه اشتباه افغانستان توسط وزارت خارجه روسیه

False Geography

وزارت خارجه روسیه در صفحه تویتر خود یک نقشه افغانستان را به نشر رسانده‌است که در آن ولسوالی واخان را از افغانستان جدا کرده و آن را بخشی از تاجکستان قرار داده‌است. همچنان این منطقه را به حیث مرز مشترک میان تاجکستان و پاکستان نسبت داده‌است. این نقشه با خبر مذاکرات صلح بین‌الافغانی یکجا نشر شده‌است. در تویتی که با نقشه یکجا نشر شده‌است گفته شده‌است که قرار است نشستی در باره مذاکرات صلح میان-افغان‌ها در مسکو با حضور نمایندگان روسیه، چین، آیالات متحده آمریکا و پاکستان برگزار شود.

Graphical user interface, application, map

Description automatically generated
تویت وزارت خارجه روسیه که در نقشه افغانستان تاجکستان را از طریق بدخشان به پاکستان وصل کرده‌است.
لینک تویت وزارت خارجه روسیه

رسانه‌های اجتماعی

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در یک سلسله تویت‌ها گفته‌است که از چه زمانی تاجکستان با پاکستان وصل بود؟ وی می‌گوید: «نشر اين نقشه در صفحه رسمى وزارت خارجه روسيه آن هم به مناسبت دعوت به مذاكرات بين الافغانى اشتباه تخنيكى پنداشته نخواهد شد!»

Map

Description automatically generated
تویت رحمت‌الله نبیل در باره نشر نقشه اشتباه افغانستان توسط روسیه
لینک تویت رحمت‌الله نبیل

آقای نبیل همچنان گفته‌است که وزارت خارجه افغانستان قبل از دایر شدن کنفرانس مسکو باید اعتراض کند و در این باره وضاحت بخواهد.

Text, chat or text message

Description automatically generated

لینک تویت رحمت‌الله نبیل

نشر نقشه اشتباه توسط وزارت خارجه روسیه واکنش گسترده در رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشته‌است. این کاربران می‌گویند که چنین کار نشاندهنده پلا‌ن‌های شوم روسیه و پاکستان‌است که می‌خواهند بخشی از خاک کشور را قبضه کنند.

لینک فیسبوک یکی از کاربران

بررسی واقعیت

در نقشه اصلی دیده می‌شود که پاکستان با تاجکستان هیچ کدام مرزی ندارد.

Map

Description automatically generated
در نقشه دیده می‌شود که تاجکستان با پاکستان از طریق واخان هیچ مرزی ندارد.

وزارت خارجه روسیه در ریپلی تویت دیگر گفته‌است که نقشه‌ نشرشده نمایندگی از سرحد دقیق کشورها نمی‌کند. در صفحه تویتر وزارت خارجه روسیه سه نوع نقشه افغانستان دیده می‌شود که در این باره وضاحت داده‌است.

Map

Description automatically generated

لینک تویت وزارت خارجه روسیه که در آن وضاحت داده است.

نتیجه

در تویتی که وزارت خارجه روسیه با نشر نقشه افغانستان نشان داده‌بود گویا اینکه واخان بخشی از تاجکستان است و کشور تاجکستان با پاکستان از طریق ولایت بدخشان مرز دارد، نادرست می‌باشد.

در نقشه اصلی دیده می‌شود که تاجکستان با پاکستان هیچ مرز مشترک ندارد و واخان یکی از ولسوالی‌های بدخشان به حساب می‌آید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *