صحت ابراهیم عابد سپس از حادثه ترافیکی خوب گزارش شده است

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبر وفات ابراهیم عابد یکی از کمدین‌های افغان را دست به دست کردند. خبر وفات ابراهیم عابد در حالی از سوی کاربران همه‌گانی شده است که صحت وی از سوی شماری از رسانه‌ها، سپس از یک حادثه ترافیکی وخیم گزارش شد. 

براساس یافته‌های ما صحت ابراهیم عابد سپس از حادثه ترافیکی خوب گزارش شده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبر وفات ابراهیم عابد، کمدین و کارمند تلویزیون طلوع را منتشر کردند. خبر درگذشت این کمدین افغان در (6 جون 2021) از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. کاربران خبر وفات ابراهیم عابد را در حالی منتشر کرده‌اند که صحت وی از سوی شماری از رسانه‌ها، سپس از یک حادثه ترافیکی وخیم گزارش شد. به نقل از کاربران آقای عابد سپس از یک حادثه ترافیکی بر اثر جراحت در شفاخانه ایمرجنسی کابل درگذشته است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\07.06.2021\Claim.png

FacebookFacaebook
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: براساس یافته‌های ما تاکنون (7 جون 2021) ابراهیم عابد، کمدین و کارمند تلویزیون طلوع زنده است و خبر وفات وی که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، نادرست است. این در حالی‌است که خبر بهبودی وی از سوی تلویزیون طلوع تایید شده است.

در (7 جون 2021)، صفحه فیس‌بوک طلوع و هم‌چنان صفحه فیس‌بوک شبکه خنده، خبری را در پیوند به صحت‌مندی ابراهیم عابد منتشر کردند. طبق خبر منتشر شده، وی در حال حاضر (7 جون 2021) بهبود یافته و از شفاخانه مرخص شده است. در این خبر آمده است: ” ابراهیم عابد عزیز؛ در صحت کامل کنار خانواده عزیزش می‌باشد“. در این خبر گفته شده است که وی به زودی روی پرده تلویزیون طلوع جهت اجرای برنامه ظاهر خواهد شد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\07.06.2021\Fact.png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

نتیجه‌گیری: خبری که از سوی صفحه فیس‌بوک تلویزیون طلوع در پیوند به صحت ابراهیم عابد منتشر شد، حاکی از آن است که وی بهبود یافته و شایعه‌‌ای وفات وی با نشر این خبر تکذیب شده است.

Avatar

عنوان: صحت ابراهیم عابد سپس از حادثه ترافیکی خوب گزارش شده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *