اشرف غنی در تازه‌ترین گفته‌هایش از هیچ جبهه‌ی علیه طالب حمایت نکرده است

False Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی مدعی اند که اشرف غنی در آخرین اظهاراتش حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که اشرف غنی در آینده‌ی نزدیک به هدف شکست طالبان یک کاروان نظامی را به پنجشیر می‌فرستد.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا نشان می‌دهد که اشرف غنی در تازه‌ترین صحبت‌هایش از هیچ جبهه‌ی علیه طالبان حمایت نکرده است. بر اساس این یافته‌ها آقای غنی راه حل سیاسی را به عنوان نکته‌ی اساسی در افغانستان می‌پندارد.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در ۱۰ آگست ۲۰۲۲ میلادی ادعای را در پیوند به تازه‎ترین گفته‌های اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان منتشر کرده‌اند. کاربران مدعی اند که اشرف غنی در گفت‌وگو با رسانه ABN از جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام حمایت کرده است. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که اشرف غنی در آینده‌ی نزدیک به هدف شکست طالبان یک کاروان نظامی را به پنجشیر می‌فرستد. 

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا نشان می‌دهد که اشرف غنی در تازه‌ترین صحبت‌هایش از هیچ جبهه‌ی علیه طالبان حمایت نکرده است.

اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در آخرین گفت‌وگویش با رسانه ABN اظهار کرده است که او از هیچ جبهه‌ی علیه طالبان حمایت نمی‌کند. در این گفت‌وگو آقای غنی تصریح کرده است که او نه مدافع مبارزه مسلحانه علیه طالبان است و نه هم این عمل را تقبیح می‌کند. در این گفت‌وگو آقای غنی بر راه حل سیاسی تاکید کرده و آن را نکته‌ی اساسی برای بهبود وضعیت افغانستان دانسته است.

Facebook-Post
Archived-PostArchived-Video

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با ABN اظهار کرده است که او از هیچ جبهه‌ی علیه طالبان حمایت نمی‌کند.

Avatar

عنوان: اشرف غنی در تازه‌ترین گفته‌هایش از هیچ جبهه‌ی علیه طالب حمایت نکرده است

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *