به دنبال وقوع کولاک و سرمای شدید در آمریکا یک تصویر قدیمی شهر نیویارک همه‌گانی شد

International Misleading

وقوع کولاک و سرمای شدید در آمریکا جان بیش از ۶۰نفر را گرفته است. بر بنیاد برخی از گزارش‌ها، در پی وقوع این رویداد هزاران پرواز و سفرهای جاده‌ی لغو شده‌اند. پهنه‌ی این طوفان زمستانی ۳هزار و ۲۰۰کیلومتر اعلام شده است. گزارش‌ها هم‌چنان می‌رسانند که این رویداد از تگزاس آمریکا تا کبک کانادا را در برگرفته و زنده‌گی حدود ۲۵۰ میلیون نفر از وقوع آن متاثر شده است.

به دنبال وقوع این رویداد، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو یک تصویر را به عنوان تصویر آن منتشر کرده و گفته‌اند که این تصویر یکی از شهرهای آمریکا است. در ادعای کاربران هم‌چنان آمده است که پرقدرت‌ترین کشور جهان در برابر قدرت الله متعال تسلیم شده‌اند و همه‎ی امور آنان معطل شده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

یافته‌های ما در پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که در پی وقوع کولاک در آمریکا، کاربران یک تصویر قدیمی از برف‌باری شهر نیویارک را به عنوان تصویر این رویداد همه‌گانی کرده‌اند.

بررسی واقعیت: یافته‌های ما در پیوند به این تصویر نشان می‌دهند که در پی وقوع کولاک و سرمای شدید در آمریکا، کاربران رسانه‌های اجتماعی یک تصویر قدیمی نیویارک را همه‌گانی کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، این تصویر از دسامبر ۲۰۱۰ میلادی در فضای اینترنت قابل دسترس بوده و از آن به عنوان بارندگی شهر نیویارک یاد شده است.

یکی از کاربران پنترست این تصویر را در ۲۸ دسامیر ۲۰۱۰ میلادی منتشر کرده است. او زمستان آن سال را بدترین زمستان توصیف کرده است.

Pinterest / Archived-Link

از سوی دیگر، این تصویر را وبسایت‌های Mostbeautifulpages و Livejournal نیز در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی منتشر کرده‌اند. آنان ‌هم‌چنان این تصویر را تصویر برف‌باری ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی عنوان کرده‌اند.

MostbeautifulpagesLivejournal
Archived-LinkArchived-Link

خلاصه: در پی کولاک و سرمای شدید در آمریکا،‌ برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی یک تصویر قدیمی را به عنوان تصویر این رویداد همه‌گانی کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، این تصویر از برف‌باری سال ۲۰۱۰ شهر نیویارک است.

Avatar

عنوان: به دنبال وقوع کولاک و سرمای شدید در آمریکا یک تصویر قدیمی شهر نیویارک همه‌گانی شد

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *