حیدر در چهره حمزه؛ تصویری که بیشتر حیدر تصور می‌شد از یک کودک دیگر است

Partly False Social

هم‌زمان با انتشار خبرها در پیوند به مرگ و افتادن حیدر در یک چاه آب در ولایت زابل، کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از یک کودک را نیز به عنوان تصویر وی همه‌گانی کرده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که کاربران تصویری از یک کودک دیگر را به عنوان تصویر حیدر منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو تصویر نشر شده از کودکی به اسم حمزه بوده و او باشنده ولایت پکتیا است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با نشر خبرهای سقوط مرگ‌بار یک کودک زابلی در داخل یک چاه، تصویری را نیز به عنوان تصویر وی همه‌گانی کرده‌اند. در تصویر نشر شده یک کودک افغان مشاهده می‌شود و کاربران آن را حیدر، کودک زابلی خطاب کرده‌اند. این تصویر سپس از آن که حیدر به روز (سه‌شنبه، ۱۵ فبروری ۲۰۲۲ میلادی) به داخل یک چاه در ولایت زابل سقوط کرد، در صفحات رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که کاربران تصویری از یک کودک دیگر را به عنوان تصویر حیدر منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو تصویر نشر شده از کودکی به اسم حمزه بوده و او باشنده ولایت پکتیا است.

در ۱۷ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، کاربری به اسم رحیم‌امین با نشر این تصویر در صفحه‌ی فیس‌بوکش گفته است که او مامای حمزه است. آقای امین تایید کرده است که حمزه، خواهرزاده وی از پکتیا است و سایر کاربران تصویر وی را به عنوان تصویر حیدر همه‌گانی کرده‌اند.

Facebook-Post / Archived-Link

از سوی دیگر،‌ شماری از تصویرهای که در جریان عملیات نجات از حیدر گیرماند در چاه گرفته شده و هم‌چنان تصویر بی‌جان وی نشان می‌دهد که حیدر در مقایسه به حمزه سن کمتر دارد. این تصویرها از سوی شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در ۱۷ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، الجزیره‌مباشر ویدیوی را منتشر کرد که در آن حیدر، کودک زابلی در داخل چاه مشاهده می‌شود. در این ویدیو حیدر خردسال با مردی گفت‌گو می‌کند که در بالای چاه قرار دارد و او به برخی از سوال‌های آن مرد با حالت گریان پاسخ می‌دهد. در این ویدیو هم‌چنان مشاهد می‌شود که حیدر لباس سرمه‌ی رنگ که دور آستینها و یخن آن خامک دوزی شده، پوشیده است. 

در ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، وبسایت 072info با نشر تصویرهای حیدر جان باخته، گزارش داده که وی سپس از سپری کردن سه روز در چاه جان باخته است. در یکی از تصویرهای که از سوی این وبسایت به نشر رسید، مشاهده می‌شود که حیدر لباس سرمه‌ی رنگ و خامک دوزی شده بر تن دارد. با دقت به ویدیوی که از سوی الجزیره‌مباشر منتشر شد، دیده می‌شود که این لباس سرمه‌ی رنگ در زمانی که حیدر در داخل چاه بود نیز بر تن او بوده است.

072info / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از حمزه، کودک پکتیایی را به عنوان تصویر حیدر همه‌گانی کرده‎اند.

Avatar

عنوان: حیدر در چهره حمزه؛ تصویری که بیشتر حیدر تصور می‌شد از یک کودک دیگر است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Partly False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *