آیا پس از سپری شدن ۴۸ ساعت حیدر از چاه سالم به بیرون کشیده شده است؟

Misleading Social

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به وضعیت صحی و سلامتی حیدر، کودک زابلی منتشر کرده‌اند. آنان گفته‌اند که حیدر ۶ ساله سپس از سپری کردن ۴۸ ساعت در چاه، سر انجام سالم بیرون کشیده شده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که حیدر، کودک زابلی بعد از سپری شدن ۹۶ ساعت از چاه بیرون کشیده شده است. بر اساس یافته‌های ما، حیدر سپس از بیرون شدن از چاه جان باخته است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به وضعیت صحی و سلامتی حیدر، کودک زابلی منتشر کرده‎اند. آنان گفته‌اند که حیدر ۶ ساله سپس از سپری کردن ۴۸ ساعت در چاه، سر انجام سالم بیرون کشیده شده است. این خبر از ۱۷ فبروری ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\19.Feb.2022\E.P-FBs.png

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که حیدر، کودک زابلی بعد از سپری شدن ۹۶ ساعت از چاه بیرون کشیده شده است. بر اساس یافته‌های ما، حیدر سپس از بیرون شدن از چاه جان باخته است. خبر مرگ حیدر را شماری از رسانه‌ها و مقام‌های طالبان تایید کرده‌اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز جمعه، ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی در صفحه‌ی تویترش با نشر خبری گفت که حیدر، کودک زابلی سپس از آن‌که از چاه به بیرون کشیده شد، جان باخته است.

از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها نیز خبر مرگ حیدر، کودک زابلی را تایید کرده‌اند. در ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، روزنامه ۸صبح با نشر خبری گفته است که عملیات نجات حیدر با مرگ او پایان یافته است.

8am / Archived-Link

در ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، خبرگزاری باختر با نشر خبری گفت که امدادگران در آستان زابل توانسته‌اند که حیدر را از چاه آب به بیرون بکشند. این خبرگزاری تایید کرده است که حیدر ۹۶ ساعت در چاه گیر مانده بود. در این خبر که در لحظه‌های نخستین عملیات بیرون کشیدن حیدر منتشر شده بود، آمده است که حیدر زیر مراقبت جدی پزشکان قرار دارد.

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر خبری در پیوند به وضعیت صحی حیدر گفته‌اند که وی پس از ۴۸ ساعت از چاه سالم بیرون کشیده شده است.

Avatar

عنوان: آیا پس از سپری شدن ۴۸ ساعت حیدر از چاه سالم به بیرون کشیده شده است؟

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *