از نیلم تا شهدا؛ تصویری که راوی طبیعت بدخشان شد و اما این تصویر از کجاست؟

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان تصویری را به عنوان تصویر طبیعت ولسوالی شهدای ولایت بدخشان منتشر کرده‌اند. در تصویری که از سوی کاربران منتشر شد رمه‌ی گوسفندان، چمن‌زار و دریاچه‌ی که در دامنه ی چند کوه قرار گرفته است، مشاهده می‌شوند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر با استفاده از نقشه گوگل و موتورهای جستجوی تصاویر حاکی از آن است که کاربران تصویری از دریاچه سارال که در دره‌ی نیلم قرار گرفته است را به عنوان تصویر طبیعت ولسوالی شهدا همه‌گانی کرده‌اند. 

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان تصویری را به عنوان تصویر طبیعت ولسوالی شهدای ولایت بدخشان منتشر کرده‌اند. در تصویری که از سوی کاربران منتشر شد رمه‌ی گوسفندان، چمن‌زار و دریاچه‌ی که در دامنه ی چند کوه قرار گرفته است، مشاهده می‌شوند. کاربران این تصویر را از ۱۱ فبروری ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو همه‌گانی کرده‌اند.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر با استفاده از نقشه گوگل و موتورهای جستجوی تصاویر حاکی از آن است که کاربران تصویری از دریاچه سارال که در دره‌ی نیلم قرار گرفته است را به عنوان تصویر طبیعت ولسوالی شهدا همه‌گانی کرده‌اند.

ما با استفاده از نقشه گوگل دریافتیم که دریاچه سارال در دره نیلم قرار گرفته است. شماری از تصویرهای که با استفاده از نقشه گوگل به‌دست آمده‌اند با تصویری که از سوی کاربران همه‌گانی شده است، هم‌خوانی دارند و این یافته‌ها تایید می‌کنند که این دریاچه در منطقه جمو و کشمیر در پاکستان موقعیت دارد.

Google Maps / Archived-Link

اطلاعات موجود در ویکی‌پدیا و وبسایت ورددیسک هم‌چنان تایید می‌کنند که دریاچه سارال در دره نیلم و در منطقه جمو و کشمیر پاکستان موقعیت دارد و این دریاچه در ارتفاع ۴۱۰۰ متری واقع شده است. 

WikipediaWorddisk
Archived-LinkArchived-Link

از سوی دیگر، در ۳ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی کاربری در صفحه‌ی انستاگرام خودش با نشر این تصویر گفته که او در راه بازگشت از دریاچه سارال با گله‌ی بزرگ گوسفندان بر خورده است.

Instagram-Post / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان تصویری از دریاچه سارال که در جمو و کشمیر قرار دارد را به عنوان تصویر طبیعت ولسوالی شهدای ولایت بدخشان منتشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: از نیلم تا شهدا؛ تصویری که راوی طبیعت بدخشان شد و اما این تصویر از کجاست؟

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *