تصویر حصار غذایی یکی از خیابان‌های جرمنی به عنوان تصویر دیوار غذایی ازبکستان منتشر شد

International Misleading

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از یک دیوار غذایی را منتشر کردند. آنان با نشر این تصویر گفته‌اند که این دیوار غذایی در یکی از شهرهای ازبکستان است و مردم برای نیازمندان در این دیوار غذا آویزان کرده‌اند.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که این دیوار در جرمنی است و مردم جهت رفع گرسنه‌گی نیازمندان و افراد بی‌بضاعت در آنجا مواد خوراکی آویزان کرده‌اند. 

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک دیوار غذایی را منتشر کرده‌اند. تصویر این دیوار غذایی از سوی کاربران در (1 می 2021) به نشر رسیده است. آنان با نشر این تصویر گفته‌اند که این دیوار غذایی در یکی از شهرهای ازبکستان است و مردم در این دیوار برای نیازمندان مواد خوراکی را آویزان می‌کنند. آنان با استقبال از این کار هم‌چنان گفته‌اند که افراد کمک کننده مواد خوراکی را پنهان در این دیوار آویزان می‌کنند تا فقرا از گرفتن آن احساس شرم نکنند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\29.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های ما در پیوند به این تصویر با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر نشان می‌دهد که این دیوار غذایی در یکی از شهرهای جرمنی است. این تصویر از سوی شماری از وبسایت‌ها در رده های زمانی متفاوت به عنوان تصویر دیوار غذایی در جرمنی منتشر شده است.

در (19 اپریل 2020) وبسایت Danielh.ro این تصویر را همراه با عنوان ” حصار همراه با هدیه‌ها، نمونه‌های از افراد سخاوت‌مند” به نشر رسانید. این وبسایت با توصیف از این کار نگاشته است که یک نمونه‌ای خوب از افراد سخاوت‌مند و خوش‌فکر آلمانی‌ها اند. در این یادداشت آمده است که قراردادن مواد خوراکی، لباس و وسایل بهداشت در کیسه‌ها و آویزان کردن آن در دیوارها رسم خوبی است که از سوی آلمانی‌ها نهادینه شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\29.04.2021\Fact.png

Danielh.ro / Archived-Link

در همین حال، در (19 اپریل 2020) وبسایت Gazzetta نیز تصویر این دیوار غذایی را منتشر کرده است. این تصویر از سوی Gazzetta زیر عنوان ویروس‌کرونا و کیسه‌های معلق غذا برای نیازمندان در آلمان منتشر شده است. هم‌زمان با نشر این تصویر گفته شده است که در بیشتر خیابان‌های شماری از شهرهای آلمان، کیسه‌های غذا برای نیازمندان و آنان‌که به دلیل ویروس‌کرونا با مشکلات جدی روبرو اند آویزان شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\29.04.2021\Fact1.png

Gazzetta / Archived-Link

این تصویر در رسانه های اجتماعی نیز منتشر شده است. در (18 اپریل 2020) کاربری در صفحه توییترش ویدیویی که مجموعه‌ تصاویر دیوارهای غذایی را نشان می‌دهد به اشتراک گذاشته است. این کاربر با نشر این ویدیو نگاشته است که این آلمان است، کیسه‌های غذا برای افراد فقیر و گرسنه آویزان شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\29.04.2021\Fact2.png

Archived-Video

با این همه در (21 اپریل 2020) وبسایت Dkn.tv این تصویر را همراه با عنوان امراض نمی‌تواند ما را از خوب بودن باز دارد، منتشر کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است که در میان تصویر تاریک بیماری همه‌گیر مردم آلمان هنوز هم با اقدامات نجیب و انسانی یک‌دیگر را گرم می‌کنند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\29.04.2021\Fact3.png

Dkn.tv / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویر حصار یکی از خیابان‌های جرمنی در آن برای فقرا و نیازمندان مواد خوراکی آویزان شده است به عنوان تصویر دیوار غذایی ازبکستان منتشر شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *