اقامه نماز جمعه در مسکو؛ کاربران نوار تصویری نماز جمعه سال‌پار آن شهر را بازنشر کرده‌اند

International Misleading

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک نوار تصویری از برپایی نماز جمعه ماه جنوری، سال روان میلادی در یکی از شهرهای روسیه خبر داده‌اند. در ویدیوی نشر شده، شماری از نمازگزاران در فضای برفی مشاهده می‌شوند. کاربران با نشر این ویدیو گفته‌اند: “ نماز جمعه در یکی از مساجد در مسکو“. این ویدیو در ۱۴ جنوری ۲۰۲۳ میلادی منتشر شده است.

Archived-Post

برخی از کاربران با نشر تصویرهای که از این ویدیو برداشته شده، نیز ادعای مشابهی را منتشر کرده‌اند. آنان هم‌چنان از برپایی نماز روز جمعه ماه جنوری، سال روان میلادی نگاشته‌اند. این تصویرها از ۲۷ جنوری ۲۰۲۳ میلادی به این‌سو منتشر شده‌اند.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

این نوار تصویری را برخی از کاربران توییتر نیز از ۱۸ جنوری ۲۰۲۳ میلادی به این‌سو منتشر کرده‌اند. آنان هم‌چنان با نشر این ویدیو از برپایی نماز روز جمعه ماه جنوری، سال روان میلادی نگاشته‌اند.

Archived-Tweet

یافته‌های ما در پیوند به این نوار تصویری نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی را بازنشر کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، این ویدیو از جریان اقامه نماز جمعه سال ۲۰۲۲ میلادی برداشته شده است.

بررسی واقعیت: یافته‌های ما در پیوند به این نوار تصویری نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی را بازنشر کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، این ویدیو از جریان اقامه نماز روز جمعه، ۱۴ جنوری ۲۰۲۲ میلادی از شهر مسکو برداشته شده است.

کاربری به اسم Ikraamina تصویری از این ویدیو را در ۱۵ جنوری ۲۰۲۲ میلادی در صفحه رسمی توییترش منتشر کرده است. او با نشر این تصویر از جریان اقامه نماز روز جمعه در بیرون از مسجد الشهدا در پایتخت روسیه نگاشته است.

وبسایت‌های Ngelmu و Mediapakuan نیز تصویرهای از این مراسم مذهبی را در ۱۶ و ۲۶ جنوری ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده‌اند. این وبسایت‌ها نیز گزارش داده‌اند که با وجود بارش برف، مسلمانان شهر مسکو روسیه به اقامه نماز جمعه پرداخته‌اند.

NgelmuMediapakuan
Archived-LinkArchived-Link

در ۲۳ جنوری ۲۰۲۲ میلادی، کانال یوتیوب Islam Wiki نیز ویدیو از جریان اقامه نماز روز جمعه، ۱۴ جنوری آن سال را بارگذاری کرده است.

خلاصه: بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، کاربران با بازنشر کردن یک ویدیوی قدیمی از برپایی نماز جمعه ماه جنوری، سال روان میلادی در شهر مسکو خبر داده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که این ویدیو از جریان اقامه نماز روز جمعه، ۱۴ جنوری ۲۰۲۲ میلادی است. 

Avatar

عنوان: اقامه نماز جمعه در مسکو؛ کاربران نوار تصویری نماز جمعه سال‌پار آن شهر را بازنشر کرده‌اند

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Missing Context

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *